Dokument

Här finns dokument som årsberättelser, verksamhetsplaner mm att hämta för nedladdning.

Vill du ha något äldre dokument eller nedanstående i pappersformat?
Kontakta Agneta Pettersson, tel. 0498-29 27 03.

Strategier för Gotlands Museum
Strategier för Gotlands Museum 2018–2020

Verksamhetsplaner
Verksamhetsplan-2021
Verksamhetsplan-2020
Verksamhetsplan-2019

Årsberättelser
Årsberättelse-2020
Årsberättelse-2019
Årsberättelse-2018

Årsmötesprotokoll
Årsmötesprotokoll-2020
Årsmötesprotokoll-2019
Årsmötesprotokoll-2018

Dagordning och bilagor, årsmötet 2020
Dagordning
Valberedningens förslag
Årsberättelse och årsredovisning

Dagordning och bilagor, årsmötet 2021
Dagordning
Valberedningens förslag
Årsredovisning

Kontakt:

Skrolla till toppen