Dokument

Här finns dokument som årsberättelser, verksamhetsplaner mm att hämta för nedladdning.

Vill du ha något äldre dokument eller nedanstående i pappersformat?
Kontakta Jenny Westfält, tel. 0498-29 27 09.

Strategier för Gotlands Museum
Strategier för Gotlands Museum 2018–2020

Verksamhetsplaner
Verksamhetsplan- 2022
Verksamhetsplan-2021
Verksamhetsplan-2020
Verksamhetsplan-2019

Årsberättelser
Årsberättelse-2020
Årsberättelse-2019
Årsberättelse-2018

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll-2022
Årsmötesprotokoll-2020
Årsmötesprotokoll-2019
Årsmötesprotokoll-2018

Dagordning och bilagor, årsmötet 2020
Dagordning
Valberedningens förslag
Årsberättelse och årsredovisning

Dagordning och bilagor, årsmötet 2021
Dagordning
Valberedningens förslag
Årsredovisning

Dagordning och bilagor, årsmötet 2022
Dagordning
Valberedningens förslag
Årsberättelse
Årsredovisning
Revisionsberättelse

Kontakt:

Tf museichef

Skrolla till toppen