Besök oss

Välkommen till Gotlands Museum. Vi vill skapa rika och unika möten där kunskap och värdskap står i centrum. Rika – på kunskap, innehåll, upplevelser genom våra samlingar och personalens kunnande. Unika – speciella och skräddarsydda med våra världsunika föremål och fastigheter i centrum.

Vi har en omfattande verksamhet över hela Gotland  och har besöksmål från Bungemuseet i norr till Kattlunds på sudret, från Högklint i väst till Torsburgen i öst. Fornsalen och Visby ruiner lockar besökare i världsarvsstaden Visby och museigårdarna är belägna på mellersta och södra Gotland. Från norr till söder finns en mängd sevärdheter –naturreservat, skeppsättningar, medeltida ruiner, ängen och raukar som museet tillgängliggör och bevarar.

Samlingarna finns i Magasin Visborg och tack vare vår webbshop är våra böcker och produkter tillgängliga för hela världen. Och det finns gott om möjligheter att besöka oss. Fornsalen, det största besöksmålet, har öppet 361 dagar om året. 

Här hittar du Gotlands Museums öppettider och entrépriser för våra besöksmål Fornsalen, kulturreservatet Norrbys, Kajsartornet samt arkiv och referensbiblioteket Svahnströmska.

Fornsalen är Gotlands äldsta kulturhistoriska museum och är fullt av upplevelser för stora och små. Det ligger mitt i världsarvet Visby och här kan man se öns säregna bildstenar och världens största vikingatida silverskatt, Spillingskatten. Här finns också 430 miljoner år gamla fossil, gravar och föremål från stenålder till vikingatid liksom kyrklig konst och en stor medeltidsutställning. I barn- och familjeutställningen Skepp & skoj kan du kan segla båtar, klä ut dig till viking och knyta knopar.

Adress: Strandgatan 14, Visby.

Konstmuseet presenterar tillfälliga utställningar med samtidskonst, konsthantverk och design samt utställningar baserade på museets samlingar med anknytning till Gotland från tidigt 1800-tal fram till idag. I programmet varvas bredare utställningar med smalare som riktar sig både till den större publiken och till dem som är särskilt intresserade. Obs! Gotlands Konstmuseums verksamhet bedrivs för närvarande i Fornsalens lokaler.

Hur ser min fastighets historia ut? Hur såg Visby ut förr i tiden? Vem var Ada Block? Svaren finner du kanske i Svahnströmska rummet, Gotlands Museums eget arkiv och bibliotek!

Norrbys är Gotlands enda museigård som även är ett kulturreservat. Här finns en bevarad gårdsmiljö från 1930–40-talet med höns, lamm och grisar.

Öppettider: alla dagar kl 11–17. fr o m 26/6 t o m 13/8.
Under sommarens öppethållande är det två visningar per dag, klockan 13 och klockan 15.
Visningen tar ca 45 minuter och ingår i entrén.

En av nordens bäst bevarade medeltida gårdar, Kattlunds i Grötlingbo, har anor från 1200-talet. Delar av boningshuset och den imponerande ladugårdslängan härstammar från medeltiden. Med förändringar och tillägg från 1700- och 1800-talen kan du på Kattlunds möta en komplett storgård från självhushållets dagar.

Petesgården, en typisk gotländsk storbondegård från 1800-talets första hälft, är naturskönt belägen nära stranden där skogen öppnat sig för himmel och horisont. Både ut- och invändigt speglar gården livet på den gotländska landsbygden under 1700- och 1800-talen.

I Magasin Visborg finns den övervägande delen av Gotlands Museums samlingar. Här förvarar vi alla de föremål som museet har samlat in och som donerats till oss. Magasinet som invigdes 2014 är ett modernt museimagasin med bra förvaring för föremålen och möjlighet att ta emot besökare i samlingarna. Här finns gotländska bildstenar, möbler från alla tider, kyrklig och profan konst, förhistoriska fynd, textilier, vår naturhistoriska samling och mycket mer. Magasin Visborg är öppet för bokade besök och planerade visningar.

Bungemuseet bildades 1907 och är ett av Sveriges största friluftsmuseum. Det ligger på norra Gotland i Bunge socken. Här presenteras den gotländska allmogekulturen av byggnader som är hitflyttade från alla delar av Gotland.

De vackra ruinerna i Visby finns kvar som minnen av den rika medeltiden på Gotland. Atmosfären i ruinerna är magisk och man kan nästan känna trampet av alla fötter som nött markstenarna och höra ljudet ifrån mässorna. Varje ruin är unik och de är byggda i olika byggstilar.

Museibutiken på Fornsalen är en riktig skattkammare för alla åldrar. Här hittar du ett brett sortiment av varor med anknytning till Gotland, museets utställningar och verksamhet. Allt med en känsla av historia, arkeologi, byggnadsvård, konst och öns vackra natur.

Fornsalens café & mat finns i Fonsalens entréplan. Där serveras mat och fika, lagat med kärlek från grunden. Jamie och Jennie Rae med personal driver restaurangen.

Skrolla till toppen