Om förlaget

Fornsalens förlag är ett litet förlag med en bred utgivning. Vi ger ut litteratur inom museets olika ämnesområden: kultur, natur, historia och arkeologi – alltid med en koppling till Gotland.

Vår utgivning spänner från vetenskaplig litteratur till guideböcker och böcker för barn, och intresserar de flesta som är nyfikna på Gotland. Våra böcker hittar du i Fornsalens butik, vår webbshop samt i butiker och bokhandlare runt om på ön.

Varje år ger förlaget ut Gotländskt Arkiv, som är Föreningen Gotlands Fornvänners årsbok. Medlemmar i Fornvännerna får Gotländskt Arkiv kostnadsfritt (exkl. porto) som en del av medlemskapet.

Förlaget hanterar hela produktionskedjan från textredigering, formgivning och tryck till marknadsföring och distribution. 

Manus

Det finns möjlighet att skicka in manus eller synopsis till förlaget. Bifoga gärna uppgifter om dig själv och förslag på finansiering, bidrag ur speciella fonder etc. Vi förbehåller oss rätten att refusera manus utan motivering. Vi har tyvärr inte möjlighet att returnera inskickade manus.

Skicka in manus till

Gotlands Museum, Fornsalens Förlag
Strandgatan 14, 621 56 Visby


Kontakt:

Förlagsredaktör

Skrolla till toppen