Vad gör en arkeolog?

Arkeologer studerar människans historia genom att studera de fysiska spår som människor har lämnat efter sig. Ofta är det rester av byggnader, matlagningsplatser och redskap som studeras.

För att hitta dessa efterlämnade spår så gör man arkeologiska undersökningar. Arkeologisk forskning kan beskrivas som ett stort pussel där alla föremål, husgrunden och gravar är viktiga pusselbitar var för sig. De bitarna tillsammans kan ge en fantastisk bild av hur det varit genom tiderna i just det området man är intresserad av.

Vi kommer aldrig få alla bitar i det arkeologiska pusslet, men ju fler desto bättre. Och det är sällan på förhand man förstår vilka bitar som är de viktigaste. Platser som har en historia blir ofta spännande, intressanta och värda att vara rädd om.

Kontakt:

Arkeolog

Arkeolog

Skrolla till toppen