Stiftelser & fonder

Gotlands Museum förvaltar fonder där det finns möjlighet att söka pengar till olika projekt. En stiftelse eller donationsfond bildas genom donation av pengar från ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelseprotokoll eller liknande. Varje stiftelse och donationsfond har sina egna regler som bestämts av den som donerat pengarna. Reglerna säger ofta vem som kan söka pengar ur stiftelsen och om det finns andra faktorer som spelar roll. Till exempel kan det finnas krav på att den som söker bor på en särskild plats.

Wilhelmina von Hallwyl överlämnade 1925 en penninggåva till Föreningen Gotlands Fornvänner att förvaltas som en särskild fond under namnet Gotlandsfonden.

Fonden kommer av ett arv från professor emeritus Mårten Stenberger samt hans maka Lisa Stenberger. Delar av fondens avkastning skall användas för främjande av vetenskaplig arkeologisk forskning rörande Gotlands forntid. Anslag kan ges till såväl fältundersökningar som berbetning och publicering.

Skrolla till toppen