Utgivning

Fornsalens förlags utgivning är liten men av hög kvalitet. Vi ger ut omkring fyra titlar per år. Här kan du ta del av våra senaste utgivningar.

Gotländskt Arkiv 2021 – Att göra platsen till sin
I årets Gotländskt Arkiv undersöker ett flertal skribenter olika ämnen utifrån varierande infallsvinklar. Här bjuds på läsning om Bulverket i Tingstäde träsk, finkeramik från romersk järnålder, rykten om kannibalism på Stora Karlsö, tidigmedeltida dopfuntar, Baltikums kristnande, hur Östersjö-området europiserades, och sist men inte minst en reflekterande text om att möta och väcka intresse bland skolelever under guidningar i Visby.

Gutasagan – en gotländsk krönika
Gutasagan är en berättelse om gutarnas ursprung och mytiska historia. Den nedtecknades någon gång mellan 1220 och 1285 och bygger på muntliga traditioner och skriftliga förlagor. Gutasagans text väcker bilder till liv av en svunnen och sägenomspunnen tid, vars spår kan ses än i dag. I denna nyutgåva åtföljs Gutasagen av en helt nyskriven och utförlig kommentar av Anders Andrén, professor i arkeologi, som sätter in Gutasagan i ett historiskt perspektiv.

Gotlands fossil – en geologisk historia
I Gotlands fossil guidar geologen Sara Eliason bland fyndplatser utspridda över ön och berättar om Gotlands äldsta historia. Här finns också en uppslagsdel med bilder ur Gotlands Museums fossilsamling med vars hjälp du själv kan artbestämma fossil som hittats längs någon av öns många stränder. Boken är intressant både för den geologiskt kunnige och den som är nybörjare i ämnet

Fullt sortiment finns i vår webbshop >>.

Kontakt:

Förlagsredaktör

Skrolla till toppen