Lediga jobb

Ansökningsperioden för projektledare 100 % och kommunikatör 50 % till projektet Circular Culture-Sustainable Partnerships pågick till och med 2023-02-19 respektive 2023-02-26. Nu pågår ett urvalsarbete och om kandidaterna kallas till intervju sker det genom personlig kontakt via telefon. Alla som sökt någon av tjänsterna får besked om när rekryteringsprocessen är avslutad via den mejladress som ansökan skickades från. Rekryteringsprocessen väntas vara klar i slutet av mars 2023.

Frågor om denna rekrytering besvaras av avdelningschef Stefan Johansson, stefan.johansson@gotlandsmuseum.se eller via telefon 0733985171.


VI SÖKER ENTREPRENÖR TILL KATTLUNDS MUSEIGÅRD

Gotlands Museum söker ny entreprenör med intresse för kultur och historia somvill utveckla ett koncept för att driva verksamhet på Kattlunds museigård. Gården ligger i Grötlingbo och är en medeltida gård med fin atmosfär. Vi ser gärna nya och innovativa idéer för att använda gården och dess inspirerande miljö.

De senaste åren har Kattlunds museigård drivits med fokus på luncher med husmanskost och kafé. Gården har ett enkelt kök och begränsad vattentillgång. Besöksantalet har varit cirka 10 000 besökare per år.

Kattlunds är en gårdsanläggning från medeltiden. I mangårdsbyggnaden finns rester av två medeltida stenhus. Det nuvarande utseendet speglar i huvudsak hur det såg ut vid 1800-talets början. Gårdens första kända ägare var tingsdomaren Botulf Kattlund, vars namn förekommer i ett dokument från 1412.

Kattlunds köptes in 1922 av fil dr Sune Ambrosiani, för medel som ställts till förfogande av grevinnan Wilhelmina von Hallwyl, Stockholm. Museigården Kattlunds ägs av Föreningen Gotlands Fornvänner och är ett byggnadsminne.

Är du intresserad av att utveckla Kattlunds museigård? Välkommen att kontakta:

Sofia Hoas, samordnare museigårdar, tel. 070-786 51 74

Vi tar emot intresseanmälningar löpande!
Anmälan skickas till: kattlunds@gotlandsmuseum.se Skriv ”Entreprenör till Kattlunds” i ämnesraden.

Gotlands Museum är en ideell näringsdrivande förening som ägs av Föreningen Gotlands Fornvänner. Museet är ett av Sveriges 24 länsmuseer. Gotlands Museum får bidrag av stat och region, men är till drygt hälften självfinansierat. Museet har ca 50 tillsvidareanställda samt 20 säsongsanställda och driver fem besöksmål, tre konsultområden (arkeologi, byggnadsvård och museiverksamhet), samlingar och arkiv samt förlags- och främjandeverksamhet.

Föreningen äger också ett stort antal fastigheter runtom på ön. Det är allt från naturreservat och fornlämningar till ruiner och gårdar. Tre av fastigheterna är museigårdar, där besökare får möjlighet att uppleva gårdsmiljöer från olika tider.

Skrolla till toppen