Slöjd- och formutvecklare

Anso Norling och Annica Doms är Region Gotlands slöjd- och formutvecklare och arbetar för att främja slöjd, konsthantverk och småskalig design på Gotland.

Anso och Annica arbetar för att bygga upp och sprida kunskap om kulturarvet slöjd – tekniker, material och traditioner – men också att anpassa kunskapen till dagens och morgondagens behov. De anordnar aktiviteter för såväl barn som vuxna, ofta i samarbete med andra aktörer, samt kurser och fortbildningar för t.ex. konsthantverkare, slöjdlärare och fritidsledare.

De senaste åren har de arbetat med flera olika utvecklingsprojekt kring ull och tjära. Vill du veta mer? Kontakta dem gärna!

Se filmer om slöjd och form på Gotlands Museums Youtube-kanal

Följ Slöjd- och formkonsulenterna på facebook.

Slöjd & form på Gotland

Slöjd är ett levande kulturarv på Gotland! Här finns många föreningar som berör området och föreningar med intresse för historiska hantverk. Därtill finns ett stort antal vävstugor, stickcaféer och andra handarbetsgrupper som ofta organiseras via ett studieförbund.

Gotlands läns hemslöjdsförening är den största föreningen med syfte att främja hemslöjd och konsthantverk. Föreningen bildades 1925 och drev i många år en butik i Visby. Butiken lades ner i början av 1990-talet, men föreningen finns kvar och arrangerar aktiviteter, utställningar och kurser. Därtill äger och förvaltar föreningen en slöjdsamling som är deponerad på Gotlands Museum. I denna samling ingår bl.a. Hermanna Stengårds stickade föremål.

Gotland med sin unika historia, natur och läge har i mer än ett sekel attraherat konstnärer och kreativa människor. Sedan 1960-talet har Gotland haft en stor dragningskraft på konsthantverkare och formgivare. De flesta konsthantverkare tar emot besökare hemma i sina ateljeer och verkstäder men några har också organiserat sig i olika kooperativ ex. GKF – Gotländska Konsthantverkare & Formgivares förening samt föreningen Kvinnfolki som bägge har försäljningsställen i Visby.

Under de sista tjugo åren har Gotland också kommit att förknippats med småskalig design. Den kreativa miljön samt sommarens öppna fönster mot världen är viktiga faktorer för denna utveckling.

Slöjd- och formutvecklarna samverkar med ett hundratal konsthantverkare och företag inom slöjd, hantverk och småskalig design.

Kontakt:

Slöjd- och formutvecklare

Slöjd- och formutvecklare

Skrolla till toppen