Tjänster

Gotlands Museum erbjuder tjänster och utför uppdrag inom flera områden. Våra arkeologer utför arkeologiska utredningar, förundersökningar och undersökningar och våra byggnadsantikvarier arbetar med kulturhistoriskt värdefulla byggnader, bebyggelsemiljöer och trädgårdar. Vi erbjuder också tjänster inom konst- och samlingsverksamhet, pedagogik och utställningsproduktion samt bokutgivning.

Har du fått besked från länsstyrelsen som säger att du ska låta genomföra en arkeologisk insats inför ett projekt? Vi utför alla typer av arkeologiska undersökningar. Men det är länsstyrelsen som fattar beslut om vad man får göra.
Vi kan också erbjuda arkeologisk rådgivning, föreläsningar, visningar av arkeologiska platser och göra kulturhistoriska utredningar. Detta behöver man inte göra i samarbete med länsstyrelsen, så är man intresserad av något av detta så kan man kontakta oss direkt.

Ska du renovera, bygga om eller bygga nytt i en äldre miljö? Eller är du nyfiken på ditt hus eller din trädgårds historia? Museets byggnads- och landskapsantikvarier jobbar med kulturhistoriskt värdefulla byggnader, bebyggelsemiljöer och trädgårdar och har gedigen kunskap om länets byggda kulturarv. Vi arbetar med allt från enstaka hus till hela miljöer – från Visbys ruiner och de medeltida kyrkorna till modernismens och 2000-talets bebyggelse. Vi kan hjälpa till med antikvarisk medverkan, förundersökningar, utlåtanden, vårdprogram, åtgärdsförslag, färgsättning, bidragsansökningar och bygglov. Vi är certifierade sakkunniga kontrollanter av kulturvärden, medlemmar i Nätverket för byggnadsvård på Gotland och i Sveriges praktiserande byggnadsantikvarier (SPBA).

Är du engagerad i ett museum, kanske på något av Gotlands över 30 museer eller på annan plats? Vi hjälper gärna till med er utveckling!

Fornsalens förlag ger ut litteratur inom museets olika ämnesområden, alltid med en koppling till Gotland. Betoningen ligger på kultur, natur, historia och arkeologi.

Region Gotland har kulturutvecklare inom dans, scenkonst, film, hemslöjd, konst, kulturarv och scenkonst. De ska vara möjliggörare för fler att skapa mer kultur och uppdraget är att främja hela fältet från professionella till amatörer och att finnas till för både utövare och publik. Kulturutvecklarna kan hjälpa dig att komma i kontakt med andra inom ditt område, med råd och information om vad som är på gång, eller när du behöver ett bollplank.

På uppdrag av Region Gotland finns intendenten för offentlig konst hos Gotlands Museum. Intendenten för offentlig konst, Berit Ångman-Svedjemo, vårdar, hanterar, samordnar och tillgängliggör den regionala konstsamlingen.

Skrolla till toppen