Fornlämning på din fastighet

Undrar du om du har fornlämningar på tomten kan du alltid söka i Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök. Där finns formlämningar som är kända redovisade på en karta. Nästa steg är att kontakta länsstyrelsen. På Gotlands Museum kan du dock få hjälp att leta i arkiv efter uppgifter om fornlämningar och vad som gjorts tidigare på din fastighet.

Kontakt:

Arkeolog

Arkeolog

Skrolla till toppen