Offentlig konst

På uppdrag av Region Gotland finns intendenten för offentlig konst hos Gotlands Museum. Intendenten för offentlig konst, Berit Ångman-Svedjemo, vårdar, hanterar, samordnar och tillgängliggör den regionala konstsamlingen.

Berit ansvarar för inventering, fotografering, registrering, märkning, tillsyn, vårdbedömning samt placering av regionens konstverk. Dessutom sprider hon kunskap, intresse och ansvarskänsla för konstverken. Berit är även sakkunnig i regionens arbetsgrupper för konstinköp enligt 1 %-regeln, inköpsgruppen för regionens övriga konstinköp samt arbetsgruppen för regionens konstfrågor.

Kontakta Berit:

  • när verksamheter inom Region Gotland ska flytta eller bygga om
  • om ni önskar byta konsten på er arbetsplats
  • när konst har flyttats, skadats eller stulits
  • om ni vill ha rådgivning angående hängning av konsten
  • om ni vill få information om konstverken.

Gör din egen konstresa

Du kan även göra en egen konstresa genom det gotländska konstlandskapet med spännande skulpturer, reliefer och mosaiker över hela Gotland. Information och karta hittar du på hemsidan för offentlig konst Gotland. Där kan du även se och läsa om den lätttillgängliga inomhuskonsten. På hemsidan finns svar på frågor om hur vi arbetar med den offentliga konsten, om projekt, visningar, vandringar med mera. Kort sagt, här finns den samlade informationen om den offentliga konsten på Gotland.

Den konst som för tillfället inte är utplacerad finns förvarad på Magasin Visborg. Publika konstvandringar och visningar hittar du i Gotlands Museums kalendarium.

Länkar
Offentlig konst Gotland
Region Gotland

Kontakt:

Intendent offentlig konst

Skrolla till toppen