Organisation

Gotlands Museum är en ideell förening och ägs av Föreningen Gotlands Fornvänner. Gotlands Museum är ett av Sveriges 24 länsmuseer som får bidrag av stat och region. Föreningen Gotlands Fornvänners styrelse är högsta beslutande organ.

Gotlands Museum har mellan 50 och 70 anställda (varierar beroende på säsong) som driver fem besöksmål, tre konsultområden (arkeologi, byggnadsvård och museiverksamhet), samlingar & arkiv, förvaltar Fornvännernas fastigheter samt bedriver förlag och främjandeverksamhet. För den operativa verksamheten ansvarar museiledningen.

Finansiering

Gotlands Museum omsätter årligen omkring 40 miljoner kronor. Av intäkterna är 50 % egenintäkter, såsom entréavgifter, försäljning, uppdragsverksamhet samt fonder, gåvor och sponsring. Övrig finansiering sker genom statliga och regionala medel, främst genom Kultursamverkansmodellen.

Kontakt:

Museichef

Skrolla till toppen