Fornvännerna

Föreningen Gotlands Fornvänner är en ideell förening med strax under 3 000 medlemmar. Styrelsen består av representanter från Föreningen Gotlands Fornvänner, Region Gotland och länsstyrelsen med landshövdingen som ordförande. På årsmötet, som ligger i april, brukar det komma 50–60 medlemmar. Andra aktiviteter som lockar är invigningar av nya utställningar och det årliga trettondagsfirandet.

Stöd Gotlands Museum och bli medlem i Gotlands Fornvänner. Du får museets årsbok, fri entré till Fornsalen, Konstmuseet och museigårdarna runt om på ön samt rabatter på föreläsningar, stadsvandringar, museibutik och café. Välkommen till oss!

Föreningen Gotlands Fornvänner äger och förvaltar ett antal fastigheter över hela Gotland. Från norr till söder finns 27 sevärdheter –platser, gårdskors, gravfält, skeppssättningar – som museet ansvarar för.

Stadgar för Föreningen Gotlands fornvänner.

Här presenteras styrelsen för Föreningen Gotlands Fornvänner.

Här finns dokument som årsberättelser, verksamhetsplaner mm att hämta för nedladdning.

Skrolla till toppen