Fornvännerna

Föreningen Gotlands Fornvänner är en ideell förening med strax under 3 000 medlemmar. Styrelsen består av representanter från Föreningen Gotlands Fornvänner, Region Gotland och länsstyrelsen med landshövdingen som ordförande. På årsmötet, som ligger i april, brukar det komma 50–60 medlemmar. Andra aktiviteter som lockar är invigningar av nya utställningar och det årliga trettondagsfirandet.

Välkommen att bli medlem hos oss på Gotlands Museum. Då kan du delta i flera olika medlemsaktiviteter under året, få rabatter och erbjudanden och du har alltid fri entré till våra utställningar, både de historiska och de konstinriktade inklusive barnutställningen Skepp & Skoj. Samtidigt är du med och stödjer museets verksamhet.

Föreningen Gotlands Fornvänner äger och förvaltar ett antal fastigheter över hela Gotland. Från norr till söder finns 27 sevärdheter –platser, gårdskors, gravfält, skeppssättningar – som museet ansvarar för.

Stadgar för Föreningen Gotlands fornvänner.

Här presenteras styrelsen för Föreningen Gotlands Fornvänner.

Här finns dokument som årsberättelser, verksamhetsplaner mm att hämta för nedladdning.

Skrolla till toppen