Arkeologisk undersökning

En arkeologisk undersökning innebär att fornlämningen undersöks, dokumenteras och tas bort, helt eller delvis. Efter det så är marken fri från fornlämningar och bygg-/anläggningsprojektet kan börja.

Ladda ner ansökningsblanketten för arkeologisk undersökning här >>.

Kontakt:

Arkeolog

Skrolla till toppen