Antikvarisk förundersökning

För att på bästa sätt kunna ta tillvara en byggnads kvaliteter och kulturhistoriska värde krävs kännedom om husets historia, egenskaper och särdrag. I en antikvarisk förundersökning kartläggs byggnadens historik, karaktärsegenskaper och kulturhistoriska värde förutsättningslöst.

Den antikvariska förundersökningen kan sedan fungera som en grund för projektering inför ändring eller som ett underlag för byggnadsnämnden då man prövar bygglov

Kontakt:

Byggnadsantikvarie

Byggnadsantikvarie

Skrolla till toppen