Styrelse

Här presenteras styrelsen för Föreningen Gotlands Fornvänner.

Av Länsstyrelsen utsedda
Landshövding Anders Flanking, ordförande
Jesper Andersson, suppleant

Av Föreningen Gotlands fornvänner utsedda
Oskar Lindehejd, vice ordförande
Petter Rimfors, skattmästare 
Hanna Wiman, ledamot
Pär Bergkvist, ledamot
Helena Wangefelt Ström, suppleant
Petra Rönnestig, suppleant

Av Region Gotland utsedda
Karin Gardell, ledamot
Charlotte Andersson, ledamot
Inger Harlevi, ledamot
Ann-Christin Wallin, ledamot
Eva Gahnström, suppleant
Kriistina Hansson, suppleant

Övriga
Jenny Westfält, föredragande sekreterare
Johanna Martell, protokollförare
Per Widerström, personalrepresentant
Annelie Adolfsson, personalrepresentant

Per Gardelin, ordinarie revisor
Anita Levander, suppleant revisor

Valberedning:
Lars Danielson, sammankallande
Majvor Östergren
Gustav Svedjemo

Hedersmedlemmar
Christina Andersson, Båstad
Peter Berghaus, Münster, Tyskland
Åke G Sjöberg, Visby
Majvor Östergren, Fårö

Kontakt:

Museichef

Skrolla till toppen