Styrelse

Här presenteras styrelsen för Föreningen Gotlands Fornvänner.

Av Länsstyrelsen utsedda
Landshövding Anders Flanking, ordförande
Vakant, suppleant

Av föreningen utsedda
Mariette Nicander, vice ordförande
Petter Rimfors, skattmästare 
Hanna Wiman, ledamot
Oskar Lindehejd, ledamot
Anders Andrén, suppleant
Gun Thomsson, suppleant

Av Region Gotland utsedda
Charlotte Andersson, ledamot
Jonathan Carlsson, ledamot
Inger Harlevi, ledamot
Ann-Christin Wallin, ledamot
Peter Dolk, suppleant
Vakant, suppleant

Övriga
Susanne Thedéen, föredragande sekreterare
Jenny Westfält, protokollförare
Per Widerström, personalrepresentant
Madeleine Hasselberg, ekonomi och personal

Hedersmedlemmar
Christina Andersson, Båstad
Peter Berghaus, Münster, Tyskland
Jan Brunius, Visby
Åke G Sjöberg, Visby
Majvor Östergren, Fårö

Kontakt:

Avdelningschef publik verksamhet

Skrolla till toppen