Styrelse

Här presenteras styrelsen för Föreningen Gotlands Fornvänner.

Av Länsstyrelsen utsedda
Landshövding Anders Flanking, ordförande
Vakant, suppleant

Av föreningen utsedda
Mariette Nicander, vice ordförande
Petter Rimfors, skattmästare 
Hanna Wiman, ledamot
Oskar Lindehejd, ledamot
Anders Andrén, suppleant
Petra Rönnestig, suppleant

Av Region Gotland utsedda
Charlotte Andersson, ledamot
Jonathan Carlsson, ledamot
Inger Harlevi, ledamot
Ann-Christin Wallin, ledamot
Peter Dolk, suppleant
Kriistina Hansson, suppleant

Övriga
Jenny Westfält, föredragande sekreterare
Johanna Martell, protokollförare
Per Widerström, personalrepresentant
Annelie Adolfsson, personalrepresentant

Per Gardelin, ordinarie
Anita Levander, suppleant

Valberedning:
Lars Danielson, sammankallande
Majvor Östergren
Gustav Svedjemo

Hedersmedlemmar
Christina Andersson, Båstad
Peter Berghaus, Münster, Tyskland
Åke G Sjöberg, Visby
Majvor Östergren, Får

Kontakt:

Museichef

Skrolla till toppen