Klonarkiv för äpplen

På Gotlands finns många unika äppelsorter, vilket kanske beror på gutarnas stora intresse för trädgårdsodling i kombination med läget mitt i Östersjön.

Gotlands Museum har ansvar för det gotländska klonarkivet för äpplen. Det anlades 2014 vid Norrbys museigård och ersatte därmed det tidigare arkivet vid Lövsta. Ett äppelklonarkiv har som uppdrag att bevara äldre så kallade mandatsorter av äpple. Som lokalt klonarkiv är Norrbys kulturreservat en del av Nationella genbanken och bevarandet av den odlade mångfalden.

De första lokala klonarkiven för frukt började anläggas i slutet av 1970-talet. Idag finns ca 15 lokala klonarkiv, från Skåne till Umeå, som bevarar den egna regionens äppelsorter. Ju fler som odlar en äldre sort, ju större är dess möjlighet att leva vidare. Tänk därför på att även din odlargärning räknas. En sort som en gång gått förlorad kan aldrig återskapas.

Genom att samla sorter i ett klonarkiv så bevaras en mångfald av gamla kulturväxter för kommande generationer och för framtida växtförädling. En mandatsort i ett klonarkiv ska spegla de lokala sorterna som namngivits och spridits lokalt. Grundtanken är att det ska bevaras fyra träd av vardera mandatsorten, två i det lokala äppelklonarkivet och två i Alnarps genbanksfält.  

Mer information om klonarkiven hittar du på Nationella genbankens hemsidawww.slu.se/nationellagenbanken och www.slu.se/pom

Dessa sex mandatsorter har särskilt bevarandevärde på Gotland:

  • Bläsingsäpple från Väskinde 
  • Fårnos från Bunge och Vallstena
  • Melonkalvill från Alnarp 
  • Pilungsäpple från Mästerb
  • Stenkyrke från Botaniska trädgården
  • Thuläpple från Halla 

Tillgänglighet

Parkering
Parkering finns ca 20 meter från ingången. Det går bra att köra in med bil på gården för att släppa av/hämta upp person med funktionshinder.

Gård & entré
Entrén till gårdsplanen är en väg utan gatubeläggning. Ladugårdsbyggnaderna på höger sida ligger i markplan. Det finns ett insteg till vissa utrymmen. Kaféet till vänster är i markplan med ett litet insteg. Det finns en ramp. Bredvid kaféet finns en handikapptoalett med skötbord.

Öppet:

Norrbys museigård har stängt för säsongen. Vi uppdaterar våren 2024 angående öppettider under sommarsäsongen.

Entré:

Vuxen: 90 kr
Under 19 år: fri entré
Fornvän: fri entré
Kulturreservatet med den markerade natur- och kulturstigen går att besöka året runt på egen hand.

Kontakt:

Museibonde

  • Mikael Hellgren
  • 076-818 25 41

Verksamhetsansvarig på Norrbys

Adress:
Norrbys Museigård
Väte Norrbys 311
623 78 Klintehamn

Skrolla till toppen