Projekt

Pågående projekt

Romaprojektet

Romaprojektet

Det övergripande syftet med projektet är att identifiera platsen för det gotländska alltinget i Roma på och i anslutning till den så kallade Guldåkern som är belägen några hundra meter norr om Roma kungsgård.

Kustliv

Kustliv

Ett projekt om sommarliv på Gotland men också fritidsboendet som har har en närmare 120-årig historia på ön. Flera av de äldre områdena har kulturhistoriska värden ur byggnadshistoriska och arkitektoniska perspektiv, ett materiellt kulturarv som i stor utsträckning formats av de människor som har bebott och nu bebor husen.

Skrolla till toppen