Byggnadsvård

Ska du renovera, bygga om eller bygga nytt i en äldre miljö? Eller är du nyfiken på ditt hus eller din trädgårds historia? Museets byggnads- och landskapsantikvarier jobbar med kulturhistoriskt värdefulla byggnader, bebyggelsemiljöer och trädgårdar och har gedigen kunskap om länets byggda kulturarv. Vi arbetar med allt från enstaka hus till hela miljöer – från Visbys ruiner och de medeltida kyrkorna till modernismens och 2000-talets bebyggelse. Vi kan hjälpa till med antikvarisk medverkan, förundersökningar, utlåtanden, vårdprogram, åtgärdsförslag, färgsättning, bidragsansökningar och bygglov. Vi är certifierade sakkunniga kontrollanter av kulturvärden, medlemmar i Nätverket för byggnadsvård på Gotland och i Sveriges praktiserande byggnadsantikvarier (SPBA).

För att på bästa sätt kunna ta tillvara en byggnads kvaliteter och kulturhistoriska värde krävs kännedom om husets historia, egenskaper och särdrag. I en antikvarisk förundersökning kartläggs byggnadens historik, karaktärsegenskaper och kulturhistoriska värde förutsättningslöst.

För att säkra ett bra slutresultat vid restaurering eller ändring av en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller anläggning är det viktigt att en antikvarie medverkar under hela planerings- och byggprocessen – från det att projektet planeras till den avslutande besiktningen.

Gotlands Museum har bred erfarenhet av arbete med det gröna kulturarvet, och arbetar kontinuerligt med uppdrag som rör såväl privata trädgårdar och parkmiljöer, som kyrkogårdar och större parkanläggningar i anslutning till slott eller kungsgårdar.

Ska du inreda eller måla om ett äldre hus och är nyfiken hur det sett ut innan eller på vad som passar med byggnadsåret, byggnadstypen och platsen?

Har du frågor om ditt hus, din lägenhet eller din trädgård? Eller är du kanske nyfiken på vad som är typiskt för Gotland eller för en särskild tidsperiod? Vi svarar gärna på frågor om restaurering och renovering, byggnadshistoria, traditionella material och tekniker, äldre trädgårdsväxter, färgsättning, kunniga hantverkare, kulturhistoriskt värde, bidrag, tillstånd och bygglov, eller annat du funderar kring.

Ska du bygga om eller till? Vi hjälper dig från allra första början till efterkontrollen.

Skrolla till toppen