Kulturarvsutvecklare

Anso Norling är Region Gotlands kulturarvsutvecklare och arbetar för att stödja de som tillgängliggör det gotländska kulturarvet. Det gäller främst öns sjuttiotre hembygdsföreningar men även andra föreningar samt privata museer.

När du vill förverkliga idéer och projekt inom kulturarvsområdet eller utveckla ert museum kan kulturarvsutvecklaren vara en resurs. Hon fungerar också som en samtalspart för offentlig sektor. På Facebooksidan Kulturarvskonsulenten på Gotland hittar du uppdateringar om vad som är på gång inom området.

Museinätverket

Gotlands museinätverk är ett nätverk för öns lokala museer. Syftet är att träffas för erfarenhetsutbyten och fånga upp gemensamma behov för att stärka Gotlands museer och kvalitetssäkra dem. Det kan handla om gemensamma marknadsföringsinsatser eller gemensamma utbildningar inom till exempel utställningsteknik, föremålsvård, digitalisering, sociala medier och allmänt utvecklingsarbete.

Nätverket startade vintern 2020. Nätverket samlas två gånger om året i februari och oktober. I februari diskuteras aktuella frågor inför säsong. I oktober görs en uppföljning av säsongen.

Kulturarvsutvecklaren håller ihop nätverket och samlar in behov under året samt initierar utbildningar och kurser med hjälp av olika samarbetspartners. Kulturutvecklaren upprättar en uppdaterad e-postlista med kontakter till alla museer, där kallelser och information skickas ut.

Nätverket är öppet för alla museer på Gotland, stora som små. Om du önskar gå med i nätverket eller har frågor, kontakta Sofia Hoas.

Kontakt:

Skrolla till toppen