Samarbeten

Gotlands Museum samverkar med många olika typer av organisationer och i flera olika sammanhang.

Programpunkter i Almedalsveckan

En dag under Almedalsveckan anordnar Riksförbundet Sveriges museer och Gotlands Museum, tillsammans med flera andra organisationer, en seminariedag fylld med intressanta och viktiga samtal kring aktuella musei- och kulturfrågor. Platsen är Bildstenshallen på Fornsalen.

Medeltidsveckan

Gotlands Museum har under många år samarbetat med Medeltidsveckan. Bland annat arrangerar museet flera föreläsningar under veckan.

Näringsliv

Utställningen Skepp & skoj i Fornsalen är en fast utställning som gjordes i samarbete med Gotlandsbolaget. I denna lekutställning lyfter vi vad havet har betytt och fortfarande betyder för Gotland i form av transporter, fiske, handel, turism.

Styrelserepresentation

Representanter för Gotlands Museum sitter i ett flertal styrelser. Förteckning över museets styrelserepresentation.

Bungemuseet ABStiftelsen Medeltidsveckan på Gotland
Gotland Convention Bureau (GCB)Stiftelsen Mårten Stenbergers stipendiefond
Gotlands förenade besöksnäring (GFB)Stiftelsen Norrlanda Fornstuga
Gotlands HembygdsförbundStiftelsen syskonen Edvin, Marta och Erik
Gotlands läns HemslöjdsföreningJohannssons, Norrbys i Väte minnefond
Gotlands kommuns konstkommittéStiftelsen Tyra Lundgrens Kulturfond
Gotlands LantbruksmuseumStiftelsen Vike Minnesgård
KulturarvsrådetStiftelsen Vanges gårdsmuseum
Linköpings universitetTule-stiftelsen
Länsmuseernas samarbetsrådVärldsarvsrådet
Medeltidsveckan på Gotland ABWilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond
Network of Museums in the BalticWisby Centrum
Stiftelsen Bläse Kalkbruksmuseum

Skrolla till toppen