Kunskap och forskning

Gotlands Museum medverkar till forskning och kunskapsutveckling på många olika sätt. I våra samlingar och arkiv förvaltar vi kunskap och bedriver ständigt nya forsknings- och utvecklingsprojekt.

I Magasin Visborg finns vår arkeologiska samling, konstsamlingen, kulturhistoriska samlingen och naturhistoriska samlingen. Hit kommer studerande och forskare från hela världen.
I Svahnströmska finns vårt arkiv och referensbibliotek där man kan ta del av handlingar och fotografier om gårdar och fastigheter, personer och företeelser, arkeologiska rapporter, inventeringar  samt tidningsartiklar och kartor.

I den nya museilagen förtydligas museernas uppdrag genom en skrivning om att museerna ska bidra till forskning och kunskapsuppbyggnad. Gotlands Museums forskningsråds uppdrag är att arbeta för att nå de mål som framgår av Strategier för Gotlands Museum.

Gotlands Museum leder och medverkar i flera forsknings- och kunskapsuppbyggnadsprojekt ofta i samverkan med universitet och högskolor eller andra museer. Vi deltar i projekt som kan bidra med ytterligare kunskap kring våra samlingar eller gotländskt natur- eller kulturarv och konst men också utställningar, pedagogik och besöksnäring.

Skrolla till toppen