Det gröna kulturarvet

Gotlands Museum har bred erfarenhet av arbete med det gröna kulturarvet, och arbetar kontinuerligt med uppdrag som rör såväl privata trädgårdar och parkmiljöer, som kyrkogårdar och större parkanläggningar i anslutning till slott eller kungsgårdar.

Vi kan hjälpa till med att tolka hur din trädgård eller park kan ha sett ut och upprätta åtgärdsförslag, vårdprogram eller underhållsplaner för den växtlighet som finns idag. Vi kan också bistå med fältinventering och dokumentation, historisk källforskning och kulturhistorisk värdering av parker, trädgårdar och andra gröna miljöer. 

Kontakt:

Antikvarie landskapsvård

Skrolla till toppen