Kulturutvecklare

Region Gotland har kulturutvecklare inom dans, scenkonst, film, hemslöjd, konst, kulturarv och scenkonst. De ska vara möjliggörare för fler att skapa mer kultur och uppdraget är att främja hela fältet från professionella till amatörer och att finnas till för både utövare och publik. Kulturutvecklarna kan hjälpa dig att komma i kontakt med andra inom ditt område, med råd och information om vad som är på gång, eller när du behöver ett bollplank.

Armin Scholler är Region Gotlands konstutvecklare och arbetar för att främja människors möte med konst på Gotland. Han utvecklar konstens infrastruktur på ön, initierar konstnärliga projekt och hjälper konstnärer i t ex ansökningar. En viktig del är att ge barn och ungdomar möjlighet att ta del av det professionella konstlivet.

Anso Norling är Region Gotlands kulturarvsutvecklare och arbetar för att stödja de som tillgängliggör det gotländska kulturarvet. Det gäller främst öns sjuttiotre hembygdsföreningar men även andra föreningar samt privata museer.

Anso Norling och Annica Doms är Region Gotlands slöjd- och formutvecklare och arbetar för att främja slöjd, konsthantverk och småskalig design på Gotland.

Skrolla till toppen