Projekt

Avslutade projekt

Hej Salam

Hej Salam

Projektet handlar om integration av människor med utländsk bakgrund och i vidare mening skapandet av en positiv hållning gentemot alla utsatta grupper i samhället och bemötande av människor i stort.

Skrolla till toppen