Färg

Ska du inreda eller måla om ett äldre hus och är nyfiken hur det sett ut innan eller på vad som passar med byggnadsåret, byggnadstypen och platsen?

Färg åldras på olika sätt, och äldre färgfragment kan vara svåra att tolka. Kulör kan ändras, missfärgas och brytas ned på grund av väder och vind, ljusförhållanden eller påverkan av intilliggande material. Det kan också vara svårt att avgöra vilka färgskikt som hör samman med vilken tidsperiod. 

Vi är experter på färg och färgundersökningar. Genom att varsamt skrapa fram äldre färgskikt och tolka dessa kan vi ta fram kulörkoder för ursprungliga färglager. Vi har även möjlighet att ta små färgsnitt för mikroskopianalys.  

Vi kan också hjälpa till med att ta fram förslag för tidstypiska tapeter, dekormåleri eller färgscheman där det inte finns äldre spår att utgå från, men där ni ändå vill skapa en autentisk äldre känsla.

Kontakt:

Byggnadsantikvarie

Byggnadsantikvarie

Skrolla till toppen