Om museet

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet grundades 1875 av Föreningen Gotlands fornvänner med initiativtagaren Pehr Arvid Säve i spetsen.

Gotlands Museum grundades 1875 av Föreningen Gotlands fornvänner med initiativtagaren Pehr Arvid Säve i spetsen.

Gotlands Museum är en ideell förening och ägs av Föreningen Gotlands Fornvänner. Gotlands Museum är ett av Sveriges 24 länsmuseer som får bidrag av stat och region. Föreningen Gotlands Fornvänners styrelse är högsta beslutande organ.

Gotlands Museums vision är ”Museum för alla”. Oavsett ålder, kön, funktionsvariation, etnisk eller kulturell bakgrund ska museets besökare få goda upplevelser med möjlighet till reflektion och kreativitet.

Föreningen Gotlands Fornvänner är en ideell förening med strax under 3 000 medlemmar. Styrelsen består av representanter från Föreningen Gotlands Fornvänner, Region Gotland och länsstyrelsen med landshövdingen som ordförande. På årsmötet, som ligger i april, brukar det komma 50–60 medlemmar. Andra aktiviteter som lockar är invigningar av nya utställningar och det årliga trettondagsfirandet.

Skrolla till toppen