Forskarråd

I den nya museilagen förtydligas museernas uppdrag genom en skrivning om att museerna ska bidra till forskning och kunskapsuppbyggnad. Gotlands Museums forskningsråds uppdrag är att arbeta för att nå de mål som framgår av Strategier för Gotlands Museum.

Det innebär:

  • att skapa en organisation och förutsättningar för att bidra till forskning och kunskapsuppbyggnad
  • att identifiera utpekade områden och samarbetsprojekt för forskning och kunskapsuppbyggnad
  • att samarbeta med universitet och högskolor på Gotland, nationellt och internationellt liksom interregionala samarbeten med andra museer och organisationer 
  • att delta i forskningsprojekt som kan bidra med ytterligare kunskap kring våra samlingar eller gotländskt natur-, kulturarv och konst men också inom pedagogik, utställningar och förmedling inom museisektorn och besöksnäringen i stort.

I forskningsrådet finns kompetens från flera olika delar av museets verksamhet.

Skrolla till toppen