Gotlandsfonden

Wilhelmina von Hallwyl överlämnade 1925 en penninggåva till Föreningen Gotlands Fornvänner att förvaltas som en särskild fond under namnet Gotlandsfonden.

Fondens avkastning ska användas för att främja det gotländska kulturarvet. Av särskilt intresse är vård av natur- och kulturminnen, dokumentation, tillvaratagande av folktradition, insamling och bearbetning samt publicering. Har du ett projekt som passar in på beskrivningen ovan? Då kan du söka bidrag från Gotlandsfonden som förvaltas av Föreningen Gotlands Fornvänners styrelse.
Då kan du söka bidrag från Gotlandsfonden som förvaltas av Föreningen Gotlands Fornvänners styrelse.

Ansökningsperiod

Ansökningstid: 1 januari – 15 februari. Beslut tas på Gotlandsfondens nämndmöte i april.
Sökanden meddelas per e-post senast under maj månad.

Ansök via formulär

Du kan endast ansöka via vårt formulär. Ansökningsformuläret läggs ut här under ansökningstiden. Ansökningar inskickade av enskild person ska kompletteras med en meritförteckning som bilaga. Ansökningar inom området Publicering ska kompletteras med en innehållsförteckning, textutdrag samt offert från tryckeri som bilaga. Fonden beviljar inte medel till föreningars ideella insatser såsom eget nedlagt arbete. Ansökningar inkomna på annat sätt än via formuläret kommer inte att beaktas.

Projektet måste genomföras senast tre år efter beslutsdatum annars blir sökanden återbetalningsskyldig. Om inte pengarna hämtats ut inom ett år efter beslutsdatum återgår medlen till fonden. Nämnden förväntar sig att meddelande, rapport eller publikation skickas till Gotlands Museum när projektet är genomfört.

Här hittar du en direktlänk till Gotlandsfonden.


Nämnden för Gotlandsfonden

Ordförande
Anders Flanking, landshövding
(Ordförande Gotlands Fornvänner)

Sekreterare
Jenny Westfält
(Landsantikvarie Gotland)

Ledamöter
Petter Rimfors, (Skattmästare Gotlands Fornvänner)
Anders Andrén, professor i arkeologi
Carina Jacobsson, docent i konstvetenskap
Majvor Östergren, fil dr i arkeologi
Magnus Källström, docent i nordiska språk
Tor Broström, professor i kulturvård
Linda Qviström, fil dr arkeologi


Stadgar för Gotlandsfonden (pdf) >>

Skrolla till toppen