Museiledning

Jenny Westfält

Avdelningschef publik verksamhet/biträdande museichef

Jenny Westfält är biträdande museichef och avdelningschef för publik verksamhet sedan 2009. Hon har också uppdrag som ordförande i Visby Centrum, ledamot i Bungemuseet AB och ledamot i stiftelsen Medeltidsveckan.

Telefon: 0498-29 27 09, 070-399 00 96

Epost: jenny.westfalt@gotlandsmuseum.se

Susanne Thedéen

Länsmuseichef/landsantikvarie

Susanne Thedéen är museichef och landsantikvarie sedan 2017. Hon har också uppdrag som styrelseledamot i Linköpings universitet, ordförande i Bungemuseet AB, vice ordförande i Gotlands förenade besöksnäring, ledamot i Världsarvsrådet samt ingår i sekretariatet för Länsmuseernas samarbetsråd.

Museichef Susanne Thedéen

Telefon: 0498-29 27 04, 070-341 34 38

Epost: susanne.thedeen@gotlandsmuseum.se

Skrolla till toppen