Konstutvecklare

Armin Scholler är Region Gotlands konstutvecklare och arbetar för att främja människors möte med konst på Gotland. Han utvecklar konstens infrastruktur på ön, initierar konstnärliga projekt och hjälper konstnärer i t ex ansökningar. En viktig del är att ge barn och ungdomar möjlighet att ta del av det professionella konstlivet.

Det finns statligt finansierade konstutvecklare i varje län i Sverige. På Gotland har utvecklarna Gotlands Museum som huvudman, men verkar för hela regionen. Alla utvecklare på Gotland ingår även i gruppen RFKU (Regional Forum för Kulturell Utveckling) där regionens kulturstrateg är sammankallande. Region Gotlands kulturplan är det styrande dokumentet för verksamheten. Den utformas utifrån statens ramar för kulturstöd och anpassas till de regionala behoven.

Utvecklarna finansieras genom Kultursamverkansmodellen, där staten genom Kulturrådet anslår en summa pengar till hela kulturområdet med motkravet om regional medfinansiering. Utvecklarna har inga medel att dela ut men kan tipsa om var man kan söka projektmedel.

Aktuell Verksamhet

För skolor

• Projektet Möjlighetsmaskiner: Projektet som riktar sig till årskurs 3 och 4 kombinerar konst, teknik och innovation med Agenda 2030 och tidens största fråga: Hur kan vi bromsa klimatförändringarna? Projektet sker i samarbete med Fenomenalen, Uppsala Universitet, Länsstyrelsen Gotland och Riksantikvarieämbetet med flera.
Mer info? Skriv till armin.scholler@gotlandsmuseum.se
• Besök konstutställningar på Gotlands Museum:
Ni möter museets konstpedagog. Mer info: armin.scholler@gotlandsmuseum.se
• Fortbildning samtidskonst för lärare. Vill ni djupdyka i samtidskonsten och diskutera hur man kan använda den i skolsammanhang? Skriv till armin.scholler@gotlandsmuseum.se

För allmänheten

• Folder ”Konst på Gotland 2023”:
HÄR (länk) hittar du foldern!
• Konstquiz – quiz och underhållning med konst som utgångspunkt: Konsten är inflygningen, frågorna handlar om allt annat också! För nästa tillfälle se Gotlands Museums kalender.
• Bygdegårdsturné: Under våren 2023 kommer konsten som producerats som ”Särskilda corona-uppdrag” visas i en gemensam utställning i tre av öns bygdegårdar. Följ fb-sidan Konstkonsulenten på Gotland vilka platser som kommer att besökas.
• Lever konstklubbarna?
Under 2023 sker ett försök att återuppliva öns konstklubbar. Verkar du i en konstklubb? Hör av dig till armin.scholler@gotlandsmuseum.se


För branschen

Söka fonder och stipendier? För rådgivning, skriv till armin.scholler@gotlandsmuseum.se eller ring 0498-29 27 78, 076-423 03 03
• Fortbildning ”Digital bildbearbetning för konstnärer”: Fortbildningen genomförs under våren 2023, särskild inbjudan kommer.
• Konstkompis-checken: (Om vi får finansiering) kommer konstnärer/konsthantverkare att hjälpa andra konstnärer/konsthantverkare – och få betalt för detta. En kollektivverkstad i annan form! Mer info när finansieringen är i hamn.
• Årets Westfalenstipendiat: Region Gotland och Konstkonsulenten tar emot en stipendiat från tyska Westfalen. Detta möjliggör att gotländska konstnärer kan åka dit. Årets tyska stipendiat kommer att presentera sig i en utställning på Gotlands Museum med start 23 september 2023.
• Mixed Minds: Gotlands kulturkonsulenter bjuder in till mingel med och för Gotlands kulturarbetare. Särskild inbjudan kommer.

Kontakt:

Konstutvecklare

Skrolla till toppen