Konstutvecklare

Armin Scholler är Region Gotlands konstutvecklare och arbetar för att främja människors möte med konst på Gotland. Han utvecklar konstens infrastruktur på ön, initierar konstnärliga projekt och hjälper konstnärer i t ex ansökningar. En viktig del är att ge barn och ungdomar möjlighet att ta del av det professionella konstlivet.

Det finns statligt finansierade konstutvecklare i varje län i Sverige. På Gotland har utvecklarna Gotlands Museum som huvudman, men verkar för hela regionen. Alla utvecklare på Gotland ingår även i gruppen RFKU (Regional Forum för Kulturell Utveckling) där regionens kulturstrateg är sammankallande. Region Gotlands kulturplan är det styrande dokumentet för verksamheten. Den utformas utifrån statens ramar för kulturstöd och anpassas till de regionala behoven.

Utvecklarna finansieras genom Kultursamverkansmodellen, där staten genom Kulturrådet anslår en summa pengar till hela kulturområdet med motkravet om regional medfinansiering. Utvecklarna har inga medel att dela ut men kan tipsa om var man kan söka projektmedel.

Aktuell Verksamhet

För skolor

 • Projektet Möjlighetsmaskiner – projektet som riktar sig mot årskurs 3 och 4 kombinerar konst, teknik och innovation med Agenda 2030 och tidens största fråga: Hur kan vi bromsa klimatförändringarna! Projektet sker i samarbete med Fenomenalen, Uppsala Universitet, Länsstyreslsen Gotland, Riksantikvarieämbetet m fl.
  Mer info? Skriv till armin.scholler@gotlandsmuseum.se
 • Besök konstutställningar på Gotlands Museum
  Ni möter museets konstpedagog. Mer info: armin.scholler@gotlandsmuseum.se
 • Besök utställningen ”Konst åt alla”. Utställningen pågår v 43, 2021 på Korsbygården i Lärbro och sker i samarbete mellan Bygdegårdarnas Riksförbund, Korsbygården i Lärbro, Vuxenskolan och Konstkonsulenten på Gotland. Bokning sker via Vuxenskolan.
 • Fortbildning samtidskonst för lärare. Vill ni djupdyka i samtidskonst och diskutera hur man kan använda den i skolsammanhang? Skriv till armin.scholler@gotlandsmuseum.se

För allmänheten

 • Folder Konst på Gotland 2021.
  Ladda ned foldern som ger översikt över utställningar på Gotland här >>.
 • Konstquiz – quiz och underhållning med konst som utgångspunkt. Konsten är inflygningen, frågorna handlar om allt annat också! Nästa tillfälle 18/11 2021. Se Gotlands Museums kalender.
 • Höstlovsaktivitet v 44 (barn 8-12 år). Vill du va med och delta i en 2-timmars kurs i keramik eller grafik? Skriv till: armin.scholler@gotlandsmuseum.se
 • Bygdegårdsturné med corona-konst: Under hösten 2021 kommer konsten som producerats som ”Särskilda corona-uppdrag” visas i en gemensam utställning i tre av öns bygdegårdar. Följ fb-sidan Konstkonsulenten på Gotland  vilka platser som kommer att besökas under vilka tider.


För branschen

 • Söka fonder och stipendier? För rådgivning, skriv till armin.scholler@gotlandsmuseum.se eller ring 0498-29 27 78, 076-423 03 03
 • Westfalenstipendiaten. Region Gotland och Konstkonsulenten tar emot stipendiaten från tyska Westfalen. Detta möjliggör att gotländska konstnärer kan åka dit. Årets tyska stipendiat kommer att presentera sig i en utställning på Gotlands Museum med start 17 september.
 • Mixed Minds! Gotlands kulturkonsulenter presenterar Mixed Minds tillsammans Regionens ”Särskilda Corona-uppdrag”. Det vill säga en blandning av utställning och scenkonst, en stor mötesplats.
  Tid och plats: Kulturrum, 2 oktober 2021. Mingel för branschen dagen innan. 
 • Fortbildning: Skapa din portfolio! Tid för fortbildningen kommer lite längre fram.
Kontakt:

Konstutvecklare

Skrolla till toppen