Konstkonsulent

Armin Scholler är Region Gotlands konstkonsulent och arbetar för att främja människors möte med konst på Gotland. Han utvecklar konstens infrastruktur på ön, initierar konstnärliga projekt och hjälper konstnärer i t ex ansökningar. En viktig del är att ge barn och ungdomar möjlighet att ta del av det professionella konstlivet.

Det finns statligt finansierade konstkonsulenter i varje län i Sverige. På Gotland har konsulenterna Gotlands Museum som huvudman, men verkar för hela regionen. Alla konsulenter på Gotland ingår även i gruppen RFKU (Regional Forum för Kulturell Utveckling) där regionens kulturstrateg är sammankallande. Region Gotlands kulturplan är det styrande dokumentet för verksamheten. Den utformas utifrån statens ramar för kulturstöd och anpassas till de regionala behoven.

Finansiering

Konsulenterna finansieras genom Kultursamverkansmodellen, där staten genom Kulturrådet anslår en summa pengar till hela kulturområdet med motkravet om regional medfinansiering. Konsulenterna inga medel att dela ut men kan tipsa om var man kan söka projektmedel.

Konstorganisationer och utställningsplatser

Gotland som konst-ö växer under sommaren! Ett 20-tal museer och gallerier slår upp sina lokaler och bjuder på allt mellan konsthantverk och samtidskonst. Dessutom finns en mängd ateljéer och verkstäder som gärna tar emot besök. Det finns även residensverksamhet för konstnärer genom BAC, Baltic Art Center, med internationellt renommé. Här presenteras några av öns utställnigslokaler:

  • Almedalsbiblioteket, Visby
  • Baltic Art Center, Visby
  • Galleri Magnus Karlsson, Hellvi
  • Gocart Gallery, Visby
  • Gotlands Konstmuseum, Visby
  • Grafikgruppen, Visby
  • Hedbergs café, Visby
  • Körsbärsgården, Sundre, Burgsvik
  • Öppna Ateljéer Gotland, Kristi Himmelfärdshelgen

Konstutbildningar

Fotolinjen på Gotlands Folkhögskola, Hemse

Söka stöd

Det finns ett flertal instanser att vända sig till för ekonomiskt stöd. Här är några:

Kontakt:

Konstkonsulent

Skrolla till toppen