Arkeologisk förundersökning

När Länsstyrelsen har beslutat om en arkeologisk förundersökning, kan vi utföra den. Vi genomför fältarbetet, ofta tillsammans med specialiserade grävmaskinister, och sammanfattar allt i en rapport som skickas till rätt instanser.

Kontakt:

Arkeolog

Arkeolog

Skrolla till toppen