Våra museitjänster

På Gotlands Museum har vi kompetens och mångårig erfarenhet inom pedagogik, utställningsplanering och –produktion, projektledning, finansiering av utvecklingsprojekt samt marknadsföring. Vi kan:

  • projektleda och genomföra förstudier/projekt
  • ta fram utställningskoncept
  • producera utställningar vad gäller innehåll, form och pedagogik som helhet eller var och en av delarna för sig
  • utveckla pedagogiska koncept – ta fram handledningar gällande visningar, vandringar och barnverksamhet
  • ge råd gällande föremålshantering
  • hjälpa till med skyltproduktion
  • ta fram marknadsföringsplaner

Kontakt:

Avdelningschef publik verksamhet

Skrolla till toppen