Arkeologisk utredning

Man gör en arkeologisk utredning för att se om det finns fornlämningar inom ett område. Efter en sådan kan länsstyrelsen fatta beslut om hur projektet ska gå vidare.

En arkeologisk utredning kan man låta göra på egen hand inför ett projekt, men vår rekommendation är att man tar kontakt med länsstyrelsen inför ett sådant projekt. Då får de en chans att berätta vilken typ av information de vill ha för att kunna fatta beslut. 

Kontakt:

Arkeolog

Arkeolog

Skrolla till toppen