Projekt

Romaprojektet

Romaprojektet

Det övergripande syftet med projektet är att identifiera platsen för det gotländska alltinget i Roma på och i anslutning till den så kallade Guldåkern som är belägen några hundra meter norr om Roma kungsgård.

#metoo Gotland

#metoo Gotland

Syftet med projektet var att dokumentera #metoo-kampanjen på Gotland, med fokus på arbetsplatserna. Som en del i museets samlingsuppdrag bevaras på detta sätt en viktig händelse i vår samtid för framtiden.

Kustliv

Kustliv

Ett projekt om sommarliv på Gotland men också fritidsboendet som har har en närmare 120-årig historia på ön. Flera av de äldre områdena har kulturhistoriska värden ur byggnadshistoriska och arkitektoniska perspektiv, ett materiellt kulturarv som i stor utsträckning formats av de människor som har bebott och nu bebor husen.

Hej Salam

Hej Salam

Projektet handlar om integration av människor med utländsk bakgrund och i vidare mening skapandet av en positiv hållning gentemot alla utsatta grupper i samhället och bemötande av människor i stort.

Skrolla till toppen