Museiledning

Jenny Westfält, Museichef
0498-29 27 09, 070-399 00 96 – jenny.westfalt@gotlandsmuseum.se

Verksamhetsstöd 

Johanna Martell, Administrativ chef
072-2058573, 0498 – 29 27 06 – johanna.martell@gotlandsmuseum.se
Agneta Pettersson, Ekonomi- och personalassistent
0498-29 27 03, 070-549 27 03 – agneta.pettersson@gotlandsmuseum.se
Eva Klint Langland, Kommunikatör för ARVET - hållbar kulturarvsturism
Henrik Jansson, IT-ansvarig
0498-29 27 86, 070-228 20 80 – henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Katarina Stenius, Ekonom
0498-29 27 07, 070-579 27 07 – katarina.stenius@gotlandsmuseum.se
Kerstin Klint, Kommunikatör
0498-29 27 35, 070-513 67 93 – kerstin.klint@gotlandsmuseum.se
Ninni Gahnström, Marknadschef
0498-29 27 88, 073 578 82 88 – ninni.gahnstrom@gotlandsmuseum.se
Per Ström, IT-assistent
0498-29 27 05, 073-806 76 10 – per.strom@gotlandsmuseum.se
Sofia Hoas, Projektledare för ARVET - hållbar kulturarvsturism
0498-29 27 53, 070-786 51 74 – sofia.hoas@gotlandsmuseum.se

Publik verksamhet

Stefan Johansson, Avdelningschef för publik verksamhet
073-398 51 71 eller 0498-29 27 00 (växel) – stefan.johansson@gotlandsmuseum.se
Angelica Blomhage, Verksamhetsansvarig Konstmuseet
0498-29 27 76, 070-729 22 51 – angelica.blomhage@gotlandsmuseum.se
Annelie Adolfsson, Verksamhetsansvarig Butik & besök
0498-29 27 97, 070-291 06 04 – annelie.adolfsson@gotlandsmuseum.se
Annica Doms, Slöjd- och formutvecklare
Anso Norling, Slöjd- och formkonsulent, kulturarvsutvecklare
0498-29 27 37, 0707-57 46 59 – anso.norling@gotlandsmuseum.se
Armin Scholler, Konstkonsulent & konstpedagog
Cathrin Emdén, Förlagsredaktör
0498-29 27 38, 072-214 08 76 – cathrin.emden@gotlandsmuseum.se
Ellinor Vejlens, Museivärd reception och butik
Jeremy Hardy, Pedagog/guide och tf. programansvarig
Kruthof Lars, Programansvarig (tjänstledig)
Madeleine Björnegren, Museivärd reception och butik
Mathias Strömer, Utställningsproducent
0498-29 27 75, 070-634 52 73 – mathias.stromer@gotlandsmuseum.se
Mikael Hellgren, Museibonde på Norrbys (1/4-31/10)
076-818 25 41 –
Åsa Kellström, Bokningsansvarig
0498-29 27 27, 072-727 76 02 – asa.kellstrom@gotlandsmuseum.se

Kulturmiljö

Johanna Martell, Administrativ chef
072-2058573, 0498 – 29 27 06 – johanna.martell@gotlandsmuseum.se
Eva Selin, Antikvarie gröna kulturmiljöer
0498-29 27 30, 070-256 96 00 – eva.selin@gotlandsmuseum.se
Hanna Hörnsten, Byggnadsantikvarie
Jakob Lindblad, Konstvetare och arkitekt
0498-29 27 00 (växel) – jakob.lindblad@gotlandsmuseum.se
Johan Norderäng, Arkeolog
0498-29 27 32, 070-334 54 16 – johan.norderang@gotlandsmuseum.se
Karin Stenström, Arkeolog
Lisa Johansson, Byggnadsantikvarie
0498-29 27 70, 073-699 36 04 – lisa.johansson@gotlandsmuseum.se
Ola Nyström, Byggnadsantikvarie

Samlingar och Arkiv

Johanna Pietikäinen, Avdelningschef Samlingar och Arkiv
0498-29 27 83, 070-257 84 83 – johanna.pietikainen@gotlandsmuseum.se
Berit Ångman Svedjemo, Intendent offentlig konst
0498-29 27 93, 070-627 75 74 – berit.angman-svedjemo@gotlandsmuseum.se
Kajsa Pontén Röcklinger, Antikvarie
Lisen Karlsson, Arkivassistent/Gotlands Hembygdsförbund
0498-29 27 12, 073-041 74 72 – lisen.karlsson@gotlandsmuseum.se
Per Widerström, Arkeolog
0498-29 27 42, 070-253 77 72 – per.widerstrom@gotlandsmuseum.se
Stina Grundmark, Samlingsassistent - Osteolog
Tove Åkesson, Antikvarie/Arkivarie
0498-29 27 11, 076-113 64 45 – tove.akesson@gotlandsmuseum.se
Ulrika Ridbäck, Naturantikvarie
0498-29 27 43, 070-264 91 10 – ulrika.ridback@gotlandsmuseum.se

Fastigheter & utställningsteknik

Lars Kellström, Avdelningschef fastigheter & utställningsteknik
0498-29 27 16, 070-562 08 91 – lars.kellstrom@gotlandsmuseum.se
Conny Persson, Tekniker
Elin Ekström, Lokalvårdare
Kenneth Johansson, Tekniker
0498-29 27 14, 070-355 59 46 – kenneth.johansson@gotlandsmuseum.se
Lisen Johansson, Samlings- och utställningstekniker
0498-29 27 90, 070-243 78 72 – lisen.johansson@gotlandsmuseum.se
Stefan Hedberg, Lokalvårdare

Skrolla till toppen