Museiledning

Jenny Westfält, Avdelningschef publik verksamhet/biträdande museichef
0498-29 27 09, 070-399 00 96 – jenny.westfalt@gotlandsmuseum.se
Thedéen Susanne, Länsmuseichef/landsantikvarie
0498-29 27 04, 070-341 34 38 – susanne.thedeen@gotlandsmuseum.se
Madeleine Hasselberg, Avdelningschef verksamhetsstöd & marknad
0498-29 27 06, 070-719 27 06 – madeleine.hasselberg@gotlandsmuseum.se

Verksamhetsstöd & marknad

Madeleine Hasselberg, Avdelningschef verksamhetsstöd & marknad
0498-29 27 06, 070-719 27 06 – madeleine.hasselberg@gotlandsmuseum.se
Agneta Pettersson, Ekonomi- och personalassistent
0498-29 27 03, 070-549 27 03 – agneta.pettersson@gotlandsmuseum.se
Cathrin Emdén, Förlagsredaktör
0498-29 27 38, 072-214 08 76 – cathrin.emden@gotlandsmuseum.se
Henrik Jansson, IT-ansvarig
0498-29 27 86, 070-228 20 80 – henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Katarina Stenius, Ekonom
0498-29 27 07, 070-579 27 07 – katarina.stenius@gotlandsmuseum.se
Ninni Gahnström, Marknadschef
0498-29 27 88, 073 578 82 88 – ninni.gahnstrom@gotlandsmuseum.se
Per Ström, IT-assistent
0498-29 27 05, 073-806 76 10 – per.strom@gotlandsmuseum.se
Sofia Hoas, Kulturarvskonsulent/samordning museigårdar och ruiner
0498-29 27 53, 070-786 51 74 – sofia.hoas@gotlandsmuseum.se

Publik verksamhet

Jenny Westfält, Avdelningschef publik verksamhet/biträdande museichef
0498-29 27 09, 070-399 00 96 – jenny.westfalt@gotlandsmuseum.se
Angelica Blomhage, Verksamhetsansvarig Konstmuseet
0498-29 27 76, 070-729 22 51 – angelica.blomhage@gotlandsmuseum.se
Annelie Adolfsson, Verksamhetsansvarig kulturreservatet Norrbys
Anso Norling, Slöjd- och formkonsulent
0498-29 27 37, 0707-57 46 59 – anso.norling@gotlandsmuseum.se
Armin Scholler, Konstkonsulent & konstpedagog
0498-29 27 78, 076-423 03 03 – armin.scholler@gotlandsmuseum.se
Frode Falkenhaug, Slöjd- och formkonsulent
0498-29 27 36, 0704-92 60 34 – frode.falkenhaug@gotlandsmuseum.se
Jeremy Hardy, Pedagog/guide
Lars Kruthof, Programansvarig pedagog
0498-29 27 13, 070-633 66 14 – lars.kruthof@gotlandsmuseum.se
Maria Annerud, Ansvarig besök och butik
0498-29 27 45, 072-535 95 40 – maria.annerud@gotlandsmuseum.se
Madeleine Björnegren, Butik/reception
Mathias Strömer, Utställningsansvarig
0498-29 27 75, 070-634 52 73 – mathias.stromer@gotlandsmuseum.se
Mikael Hellgren, Museibonde på Norrbys (1/4-31/10)
076-818 25 41 –
Åsa Kellström, Bokningsansvarig
0498-29 27 27, 072-727 76 02 – asa.kellstrom@gotlandsmuseum.se

Samlingar & kulturmiljö

Marika Bogren, Avdelningschef samlingar & kulturmiljö
0498-29 27 02, 0702-03 60 65 – marika.bogren@gotlandsmuseum.se
Berit Ångman Svedjemo, Intendent offentlig konst
0498-29 27 93, 070-627 75 74 – berit.angman-svedjemo@gotlandsmuseum.se
Birgitta Strandberg-Zerpe, Antikvarie
0498-29 27 11, 070-721 24 73 – birgitta.zerpe@gotlandsmuseum.se
Eva Selin, Antikvarie gröna kulturmiljöer
0498-29 27 30, 070-256 96 00 – eva.selin@gotlandsmuseum.se
Fredrik Sterner, Fotograf
0498-29 27 00 (växel) – fredrik.sterner@gotlandsmuseum.se
Jakob Lindblad, Konstvetare och arkitekt
0498-29 27 00 (växel) – jakob.lindblad@gotlandsmuseum.se
Johan Norderäng, Arkeolog
0498-29 27 32, 070-334 54 16 – johan.norderang@gotlandsmuseum.se
Johanna Pietikäinen, IT-antikvarie
0498-29 27 83, 070-257 84 83 – johanna.pietikainen@gotlandsmuseum.se
Lena Ideström, Antikvarie
0498-29 27 77, 073-568 32 42 – lena.idestrom@gotlandsmuseum.se
Lisa Johansson, Byggnadsantikvarie
0498-29 27 70, 073-699 36 04 – lisa.johansson@gotlandsmuseum.se
Lisen Karlsson, Arkivassistent/Gotlands Hembygdsförbund
Ola Nyström, Byggnadsantikvarie
Per Widerström, Arkeolog
0498-29 27 42, 070-253 77 72 – per.widerstrom@gotlandsmuseum.se
Sara Eliason, Antikvarie natur
0498-29 27 43, 070-264 91 10 – sara.eliason@gotlandsmuseum.se
Stina Grundmark, Assistent samlingar

Fastigheter & utställningsteknik

Lars Kellström, Avdelningschef fastigheter & utställningsteknik
0498-29 27 16, 070-562 08 91 – lars.kellstrom@gotlandsmuseum.se
Conny Persson, Tekniker
Elin Ekström, Lokalvårdare
Kenneth Johansson, Tekniker
0498-29 27 14, 070-355 59 46 – kenneth.johansson@gotlandsmuseum.se
Lisen Johansson, Samlings- och utställningstekniker
0498-29 27 90, 070-243 78 72 – lisen.johansson@gotlandsmuseum.se
Stefan Hedberg, Lokalvårdare

Skrolla till toppen