Konstmuseet

Obs! Gotlands Konstmuseums verksamhet bedrivs för närvarande i Fornsalens lokaler. Adress: Strandgatan 14, Visby.

Konstmuseet presenterar tillfälliga utställningar med samtidskonst, konsthantverk och design samt utställningar baserade på museets samlingar med anknytning till Gotland från tidigt 1800-tal fram till idag. I programmet varvas bredare utställningar med smalare som riktar sig både till den större publiken och till dem som är särskilt intresserade.

Information angående utredningsarbetet kring konstmuseets lokaler
Gotlands Konstmuseums verksamhet bedrivs förnärvarande huvudsakligen i Fornsalens lokaler samt i samarbete med andra aktörer. Det beror på att Konstmuseets byggnad på S:t Hansgatan inte har ett tillfredsställande klimat för konstutställningar. Ett utredningsarbete kring renovering och ändamålsenliga lokaler för konstverksamheten pågår.

I september 2022 blev förstudien om ändamålsenliga lokaler för Gotlands Konstmuseum färdig. Den landade i fördelarna med att vara kvar i de befintliga lokalerna på S:t Hansgatan i Visby. Förstudien om ändamålsenliga och klimatanpassade lokaler för Gotlands Konstmuseum har genomförts, med Christian Hegardt, arkitekt vid Sweco, som ansvarig utredare. Gotlands Museum kommer nu att göra en fördjupad utredning, som innebär att ta fram en så kallad programhandling för byggnaden och de tillägg som föreslås i förstudien. Gotlands Museum har ansökt om extra medel från Region Gotland för den fortsatta processen.
Här (länk) kan du läsa hela pressmeddelandet som publicerades den 12 september 2022. Och här är en länk till förstudien.


AKTUELLA UTSTÄLLNINGAR:

Gotland Stories

Medverkande konstnärer i utställningen på Fornsalen: Kristina Frank, Nicola Godman, Jonna Hägg, Torbjörn Limé, Juri Markkula, Ina Porselius och Knut Stahle Curator: Angelica Blomhage

Gotland Stories Det finns dominerande föreställningar och egenskaper som tillskrivs Gotland. Tydligast basuneras budskap genom turistbroschyrer och reklamkampanjer, likväl som genom platsmarknadsföring och varumärkesprofilering. Det som förmedlas kan uppfattas som härligt och lockande, men även vara missvisande, inte sällan romantiserande och exotifierande. För boende på Gotland kan bilden kännas främmande och glappet mellan det som målas upp och den verklighet man upplever kan kännas stort.

Gotland Stories ställer frågan om vad som inryms i beskrivningen och kommunikationen av Gotland samt vilka och vems berättelser som inkluderas i det dominerande narrativet. Utställningen försöker genom konstnärers reflekterande perspektiv och mångfacetterade konstverk att vidga, nyansera eller utmana narrativet om platsen. Inte för att göra anspråk på en sann, rätt eller heltäckande bild utan för att aktivt ge uppmärksamhet åt dessa frågor.

I utställningen presenteras alltifrån måleri, fotografi, grafik och skulptur till animation, video och installation. Den övergripande tematiken spänner brett och saxar mellan aktuella ämnen som turism, identitet, representation, hållbarhet, hierarkier, ekonomi, natur, kulturarv, samtid, centrum och periferi.

Projektet Gotland Stories innefattar utöver utställningen på Fornsalen även programverksamhet, mindre utställningar och konstprojekt på offentliga platser eller i andra rumsligheter runtom på ön perioden juni-december 2022. Gotland Stories kommer att vara ett återkommande inslag i Gotlands Konstmuseums utställningsprogram och därmed fortsätta att flerfaldiga perspektiven. Projektet har fått stöd av Kulturenheten, Region Gotland.
Visas på Fornsalen 11/6–6/11


SKYLTFÖNSTRET av Pia Ingelse 26/11 – 15/1 i Fornsalens skyltfönster

I begynnande julskyltning, som en del av projektet Gotland Stories presenterar Gotlands Konstmuseum Pia Ingelses oljemålning Systrar i skyltfönster.

Verket som målats för över tjugo år sedan föreställer konstnären själv och hennes yngre syster, där de står likt två dockor i ett skyltfönster.

Deras klänningar bär på mönster med bilder hämtade från familjealbumet, från uppväxten i Norrlanda på Gotland. På lillasysters klänning är det tidigt 1980-tal och fest hemma i vardagsrummet, medan Pias klänning visar ett minne från den gemensamma resan till Öland. Tematiken för målningen skulle kunna vara glädje och nostalgi, men bottnar i stället i konstnärens mörkare barndomsminnen.

Genom verket, där de står i ett skyltfönster, förflyttar Pia Ingelse det personliga ut i offentligheten i flerfaldig bemärkelse. Utifrån en ambivalens av att både vilja visa och dölja, riktar hon strålkastaren på det som skaver.

Målningen visas i museets skyltfönster mot Strandgatan 14, Visby till och med 15 januari 2022.

KOM TILL HAVSFRUN av Nicola Godman
Som en del av Gotlands Konstmuseums projekt Gotland Stories, presenterar konstnären Nicola Godman sitt videoverk Kom till Havsfrun på regionens monitorer i ankomsthallarna på hamnterminalen och flygplatsen i Visby samt på Turistbyrån till 6/11 2022. Verket är helt nyproducerat och specifikt skapat för att visas på dessa platser och i detta sammanhang.

Människor anländande till Visby möter svarta tv-monitorer med texten Välkommen till livet på ön. Här ronderar tysta videoklipp om det ljuva livet på Gotland samt information om att spara vatten och hur sjukvård vid behov kan sökas.
Nicola Godmans videoverk Kom till Havsfrun HD Video (1:30 min) inleds med en vacker strandbild från ovan och kanske är det ännu ett marknadsföringsklipp. Ordet Kom ses ifyllt av vatten och kameran rör sig mot havet. Havsfrun, skriver folklivsforskaren Ulf Palmenfelt, “kan kanske också ses som en sinnebild för havet: ibland förföriskt lockande och ibland obarmhärtigt livshotande.”
I en kort film undersöker Nicola Godman den lockande och sensuella karaktär av landskapsbilder som ofta syns i marknadsföring och film, och använder sig av rörlig bild från bildbanker som hon kombinerar med text. I videon möts vi av förföriska bilder av havet, där det romantiskt lockande får en farlig vändning.

Kom till Havsfrun
av Nicola Godman ingår i projektet Gotland Stories, i regi av Gotlands Konstmuseum som vill vidga, utmana och leka med den schablonartade och förenklade bilden av Gotland. Projektet innefattar konstverk, utställningar och program på olika platser och i olika rumsligheter på Gotland under 2022. Projektet har fått stöd av Region Gotland.

Konstnären Nicola Godman är född 1989 i Rute, Gotland och idag baserad i Stockholm. Genom sitt konstnärskap undersöker hon plats och identitet utifrån olika positioner och perspektiv. Hennes verk innehåller ofta berättande inslag och kombinerar utgångspunkter som nutid och dåtid, lokalt och globalt, dokumentärt och fiktivt. Godman arbetar främst med fotografi, video, ljud, text och installation. Godman medverkar även i Gotland Stories, grupputställningen som visas på Fornsalen. Där visar hon videoverken The Spirit, The Lamp & The Permanent Inhabitant samt The Girl in the House to your Left.


GOTLAND STORIES ENHOLMEN: 3-4/9 och 10-11/9 2022

BESVÄRLIGA MAMMOR Birthe Jørgensen

Utställningen visas i fästningen Östra Batteriet på Enholmen, en plats som spelat en viktig roll för Gotlands försvar under flera hundra år. Fästningen erbjuder en utställningsmiljö med en suggestiv arkitektur, militärhistoriska spår och närvaro av naturen. Platsens dynamik både förstärks och kontrasteras genom Jørgensens utställning bestående av en träskulptur och en omslutande ljudinstallation.   

Skulpturen, en kvinnlig figur med känslosamt anlete och nedsänkt blick ser ut att vara djupt begrundande. Hennes ansiktsuttryck, hållning, mönster- och färgsättning refererar till modersfigurer från olika kulturer, religioner och myter från olika tider. Den omgivande ljudinstallationen är komponerad av brittiska ljuddesignern Steve Chadwick. Installationen sammanför rösten från den sjungande gotländska operasångaren Tilde Rödland och ett bullrande industriljud från Cementas fabrik i Slite.  

Besvärliga mammors tematik har uppstått utifrån den danskfödda konstnärens personliga erfarenhet av att flytta från Glasgow i Skottland till Slite på Gotland. Kärnan består i komplexiteten som hon upplevde i att vara medveten om världsproblemen och bli granne med en fabrik samtidigt som hon blev mamma för första gången. Genom utställningen vill Jørgensen erbjuda sina medmänniskor en stilla kontemplation i de oroväckande och komplicerade tider vi lever i, med klimatförändringar, pandemi och krig i vårt närområde.  

Konstnären Birthe Jørgensen är född i Danmark och idag bosatt i Slite på Gotland. Hon arbetar återkommande med skulptur, ljud, text och installation. Hon är en väletablerad konstnär i förra hemlandet Skottland och har ställt ut i ett flertal länder. I Skottland arbetade hon även som lärare på The Glasgow School of Art.  

Besvärliga mammor ingår i projektet Gotland Stories, i regi av Gotlands Konstmuseum som vill vidga, utmana och leka med den schablonartade och förenklade bilden av Gotland. Projektet innefattar konstverk, utställningar och program på olika platser och i olika rumsligheter på Gotland under 2022. Projektet har fått stöd av Region Gotland och Statens Kunstfond, Danmark. Besvärliga mammor genomförs i samarbete med Slite Utveckling, och Jørgensens research har stötts av Slite Industrimuseum, Dr. Stephanie De Roemer och International Network for Contemporary Archeology Scotland. 

Plats: Utställningen visas i Östra Batteriet, en fästning och militärhistorisk plats på Enholmen, strax utanför Slite.
Tid:
3/9, 4/9, 10/9 och 11/9 kl. 11.30-15.30

Besvärliga mammor ingår Gotlands Konstmuseums projektet Gotland Stories som vill vidga bilden av Gotland. Projektet innefattar konstverk, utställningar och program runtom på Gotland under 2022.


EMMA HANQUIST REFLEKTERAR
Genom en serie bilder reflekterar den framstående illustratören Emma Hanquist kring sin hemö Gotland. Bildserien ingår i projektet Gotland Stories, i regi av Gotlands Konstmuseum som vill vidga, utmana och leka med bilden av Gotland.

Emma Hanquist reflekterar bild4#


KONSTKAVLE
Under året kommer fyra konstnärer på Gotland ställa ut i den nya utställningsserien ”Konstkavle”. Genom en stafettmetod lämnas urvalsprocessen över till konstnärerna själva. Konstkavle presenteras på initiativ av konstutvecklaren på Gotland.

28/1–20/2: Birthe Jørgensen
25/2–20/3: Jessica Lindgren Wu
6/5–29/5: Victoria Einarsdotter
26/8–18/9: Angela Brignone Duckert


Tidgare utställningar

Tillgänglighet

Parkering
Närmaste parkering för funktionshindrade ligger på Strandgatan vid Packhusplan.

 

Gård & entré
Byggnaden ligger i en backe, så innergården har en lutning. Från Strandgatan till Fornsalens entré är den dock måttlig. Caféet når man lättast genom entrén, via rampen. Vill man sitta utomhus, finns en dörr uppe vid caféets kassa och en ramp utvändigt längs med byggnaden.

 

Ta sig runt
Utställningarna ligger i tre plan i en U-form, med två olika hissystem. Hela museet utom nedre källarrummet kan nås med rullstol och barnvagn via ramper och hissar. I entrén kan du få en plankarta som hjälp för orientering.

 

I kapprummet går det bra att parkera barnvagn om så önskas.

 

Vid entrén samt på andra våningen hittar du handikapptoalett med skötbord.

 

I Bildstenshallen precis innanför entrén finns bärbara fällstolar att hämta för den som vill kunna sitta ner i utställningarna.

 

Lättlästa texter
I våra utställningar har vi texter på tre nivåer: korta och lättlästa texter på väggarna, utökade texter vid föremål och fördjupning på skärmar.

 

Utställningarna Bildstenshallen, Medeltidens Gotland, Skattkammaren och Skepp & skoj är översatta till engelska.

 

För hörselskadade
Hörslinga finns i Sävesalen, vår föreläsningssal. Vid visningar med våra guider används ett portabelt högtalarsystem.

 

För synskadade
Förstoringsglas finns vid några montrar i Skattkammaren.

 

Alla nödutgångar är markerade med godkända EXIT-skyltar.

 

Ledsagare eller assistent till gäst med funktionsnedsättning har fri entré. Ledsagarintyg ska visas upp.

 

App
I appen Gotlands Museum guidas du genom utställningarna i din egen mobiltelefon.

Evenemang:

Öppet:

Alla dagar kl 11-16

Entré:

Vuxen: maj–sept 150 kr.  Okt–april 100 kr.
Student: maj–sept 120 kr, okt–april 80 kr
Under 19 år: fri entré
Fornvän: fri entré
Ledsagare eller assistent till gäst med funktionsnedsättning har fri entré. Ledsagarintyg ska visas upp.

Telefon: 0498-29 27 00

Kontakt:

Verksamhetsansvarig Konstmuseet

Adress:
Gotlands Museum
Strandgatan 14
621 58 Visby

Skrolla till toppen