Konstmuseet

Obs! Gotlands Konstmuseums verksamhet bedrivs för närvarande i Fornsalens lokaler. Adress: Strandgatan 14, Visby.

Gotlands Konstmuseums verksamhet bestående av utställningar, projekt och pedagogisk programverksamhet bedrivs i väntan på nya lokaler, på Fornsalen och i samarbete med andra samhälls- och kulturaktörer på andra platser runtom på Gotland.

Konstmuseet presenterar tillfälliga utställningar med samtidskonst, konsthantverk och design samt utställningar baserade på museets samlingar med anknytning till Gotland från tidigt 1800-tal fram till idag. I programmet varvas bredare utställningar med smalare som riktar sig både till den större publiken och till dem som är särskilt intresserade.


Information angående utredningsarbetet kring konstmuseets lokaler

Byggnaden för Gotlands Konstmuseum behöver renoveras och anpassas för att möta dagens krav gällande klimat, säkerhet och tillgänglighet. Under 2023 har en programhandling tagits fram för renovering och ombyggnad, likväl som ett vägledande visionsdokument för utveckling av konstmuseiverksamheten. I dokumentet framhålls att Gotlands Konstmuseum ska stärka och utveckla sin verksamhetsprofil genom att fokusera på samtidskonst, samtida visuell kultur, det samhällsrelevanta och idébaserade.

Läs mer >>
Länk till förstudien >>


AKTUELLA UTSTÄLLNINGAR:

SUNDAY NIGHT SPELLS Sam Hultin

Konstnären Sam Hultin bjöds in av Gotlands Konstmuseums curator och verksamhetsansvariga Angelica Blomhage för att göra ett konstprojekt med Gotland och platsens lokala queerscen som sammanhang. Resultatet blev kortfilmen Sunday Night Spells, där fyra ungdomar tar sig in i en skolas gympasal sent på kvällen. Ungdomarna sminkar sig, dansar och utför något som påminner om ritualer tillsammans.

Under arbetet med filmen har Hultin intresserat sig för kopplingarna mellan lek, ritual, konst och queerhet. Barns lekar, religiösa ritualer och konstnärliga praktiker har gemensamt att de alla ger utrymme för att förstå sig själv och världen.

Sam Hultin inspireras av queerteoretikern José Esteban Muñoz som i boken Cruising Utopia (2009) talar om queerhet som en utopi – en horisont att blicka mot snarare än något redan uppnått. Queerheten är inte här men kan glimma till i speglingen av en erfarenhet, ett begär eller en dröm. Om vi delar våra drömmar kan vi komma dem närmre.

Konstnären Sam Hultin (f. 1982) bor och verkar i Stockholm. Hen arbetar med video och performance utifrån ett intresse för queer historia, identitet och gemenskap. Hultins konst finns representerad bl a. på Moderna Museet i Stockholm, Statens Konstråd, Göteborgs Konstmuseum och Malmö Konstmuseum.

Kortfilmen Sunday Night Spells visas på Almedalsbiblioteket 23/2–2/6 2024.

Film: Sam Hultin berättar om Sunday Night Spells >>

Medverkande i Sunday Night Spells: Sam Nilsson, Maxime Moutou Wikenfors, Artur Maurin och Willow Johansson. Musik: Silas Lilo Jensen/REMBODY. Kamera: Erik Landerdahl


MAKING HOME Azadeh Fatehrad

Det är med glädje som Gotlands Konstmuseum presenterar konstnären och forskaren Azadeh Fatehrads utställning Making Home, som produceras som en del av forskningsprojektet MaHoMe (2020–2024), med stöd av Nordforsk. Making Home lyfter fram mobiltelefonernas roll som länkar som förbinder individer med sina ursprungsorter. Likaså belyses förhållandet mellan modern teknik, djupt personliga minnen och uppfattningar om hemmet. Utställningen inkluderar en fiktiv dokumentär, fotografier och ett bildspel som drar in betraktarna i den intrikata världen av migration, minne och strävan efter tillhörighet och är resultatet av ett samarbete mellan Baltic Art Center Visby, Compass Collective och Kingston University i London.

Making Home är en berättelse och ett vittnesbörd om den gemensamma mänskliga erfarenheten av migration, hemkomst och integration. Som en del av forskningsprojektet engagerades konstnären Eva Hållsten att leda fyra workshops under maj och juni 2022 i sitt hem – en stor gammal bondgård med lummig trädgård i Stockvike Öja på södra Gotland. Hon bjöd in runt femton personer som migrerat till Sverige under 2015–16 från Afghanistan och Syrien. Hon inspirerades av att många velat bevara smakerna från det egna landets kök till matlagningen i det nya landet. Med hjälp av sina mobiler hämtade gruppen inspiration och information från släktingar och vänner för att bygga en vedeldad ugn för att baka traditionellt bröd, laga mat och äta tillsammans. Alla workshops filmades av filmfotograf Stefan Källänge som samlade in minnen och diskussioner kring smaker och lukter från hemlandet.

Azadeh Fatehrad: – ”Serien av estetiska workshops på Gotland utgjorde en unik plattform för att dela berättelser och erfarenheter, och möjliggjorde ett rikt utbyte av perspektiv på temat migration och tillhörighet. På nära håll kunde jag bevittna hur mobil teknik vävs in i migranters liv och fungerar som både ett symboliskt och praktiskt verktyg för att upprätthålla kontakten med avlägsna hemländer. Insikterna från dessa diskussioner var ovärderliga och påverkade direkt utvecklingen av dokumentärfilmen och andra delar av utställningen.”

Forskningsprojektet ”Making it Home: An Aesthetic Methodological Contribution to the Study of Migrant Home-Making and Politics of Integration” intar en innovativ hållning till utmaningarna med migration och integration genom att fördjupa sig i det sätt som migranterna gestaltar och etablerar hem inom den intrikata och varierande integrationspolitiken i tre värdsamhällen: Storbritannien, Danmark och Sverige. https://mahomeproject.com

Konstnären och curatorn Azadeh Fatehrad är universitetslektor och internationell forskningsledare vid Kingston University. Som tvärvetenskaplig forskare inom områdena migranthem och integrationspolitik kombinerar Dr. Fatehrad forskning och konstnärliga metoder för att utforska dessa områden. Hennes omfattande deltagarbaserade forskning, som utvecklats i samarbete med olika samhällen och icke-statliga organisationer i Storbritannien, Sverige och Danmark, fördjupar sig i komplexiteten i samhällelig integration. Dessutom bidrar hon med sin expertis som styrelseledamot i det europeiska nätverket för konstnärlig forskning. www.azadehfatehrad.com

Film: Azadeh Fatehrad berättar om Making Home >>


KONSTLIVET
Utställning, samling och mötesplats 
Konstlivet presenterar ett trettiotal verk av ett tjugotal konstnärer med koppling till Gotland. Utställningen visar måleri, skulptur, konsthantverk, objekt och video från tidsperioden 1800-tal fram till 2000-tal. Genom utvalda konstverk hämtade från museets och regionens samlingar ges insyn i dagens likväl som gårdagens konstliv på Gotland.

Utställningen visar konstverk föreställande människor eller mänskliga figurer skildrade genom olika tider i varierande stilriktningar, teknik och material. I verken syns människor i både privata och offentliga sammanhang, i hemmet, i arbete, på festen och på marknaden. Miljöerna som förekommer är främst platser som nyttjas för det pågående livet.
I Konstlivet knyts trådar och paralleller mellan motiv, konstnärskap och epoker samman till en associativ väv.
Representerade konstnärer: David Ahlquist, Ragnar Alyre, Jakob Anckarsvärd, Channa Bankier, Eva Bergenwall, Carolina Benedicks Bruce, William Blair Bruce, Johan Ericson, Naemi Eriksson, Ellen Roosval von Hallwyl, Emma Hanquist, Oscar Högberg, Pia Ingelse, Johan Kahl, Victor Lagerström, Maria Lilja, Torbjörn Limé, Tyra Lundgren, Erik Olsson, Oscar Ohlson, Ina Porselius, Louis Sparre, Tommy Söderlund och Annie Wandel.

Visas tillsvidare. Foto: Karl Melander.


TIDIGARE UTSTÄLLNINGAR

BÄRVÅG Matti Kallioinen 2023
Matti Kallioinen (f. 1974) visar sin konst på Gotland för första gången. Kallioinen som tidigare arbetat mycket med performance och installation visar nu upp en ny sida av sitt konstnärskap med många verk som aldrig tidigare ställts ut.
Matti Kallioinens konstnärliga praktik har de senaste åren utvecklats från det multisensoriska till det utpräglat visuella och rumsliga. I denna utveckling har en genomgripande vågrörelse blivit allt mer synlig. Han jobbar i serier där de enskilda objekten tycks höra ihop och genomströmmas av samma puls, likt fraser i en musikalisk komposition. Det är sinusvågen som är grundformen enligt Kallioinens sätt att se.

I utställningen Bärvåg visas ett urval ur Kallioinens produktion de senaste tio åren, 2013–2023. Här hänger flera skulpturer tillsammans likt ett svävande korallrev, skiftandes i flera kulörer. I dess centrum hänger Bärvåg, en storskalig skulptur med samma titel som utställningen. En radiosignal består av en bärvåg och en modulationsvåg, bärvågen är den våg som bär fram signalen till radiomottagaren men som sedan filtreras bort innan mottagaren omvandlar radiovågen till ljudvåg. Det vi hör är den till ljud omvandlade modulationsvågen.

De olika verken i utställningen kan ses som modulationer på en bärande princip som själv bara indirekt låter sig anas, en våg som riktas mot en annan sorts mottagare: våra kroppar och sinnesorgan. Kallioinen försöker hitta en frekvens som resonerar i mottagaren vilket i praktiken kan handla om hur en färgskiftning stäms av, hur en yta kröks eller i vilken rytm pennan tillåts dansa över papperet. För Kallioinen är allt detta vågor att ratta in.
Visas 10/6–22/10 2023. Foto: Karl Melander.


JAG ÄR SPEGELVÄND OCH BAKLÄNGES DUB Kalle Brolin 2023
Gotlands Skördefestival 2–3/9 och på Roma bibliotek 4/9–26/11.Gotlands Konstmuseum bjöd in den Malmö-baserade konstnären Kalle Brolin att göra ett konstprojekt som relaterade till sockerindustrin på Gotland. Resultatet blev en ny videoinstallation som visas på Gotlands Skördefestival 2–3/9 och på Roma bibliotek 4/9–26/11.

Kalle Brolins tvåkanalsvideo Jag är spegelvänd och baklänges dub tar sin utgångspunkt i sockerindustrin på Gotland. Filmen är inte en dokumentär eller ett rakt historieberättande, utan påminner snarare om en associativ upptäcktsresa full av infall, med historiska kopplingar som både publiken och konstnären konstruerar efter hand.

Ett tematiskt ledmotiv är att sockerbruket i Roma byggdes efter samma ritningar som ett sockerbruk i skånska Svedala, men att ritningen spegelvändes. I videon har bilder och filmklipp placerats bredvid varandra för att framkalla en mening i relationen dem emellan.

I filmen får vi se hur sockrets historia förbinder Gotland med andra öar runtom jorden via deras guvernörer och landshövdingar, via deras helgon och gudar samt via deras folkvandringar. Videons ljudspår består av en baklänges inspelad berättarröst, tillsammans med fragment av dub-musik.

Kort om Kalle Brolin
Kalle Brolin är konstnär och författare. Han arbetar med videoinstallation och performance, i storskaliga och forskningstunga projekt. En serie arbeten handlar om effekten av två industrier, kolbrytning och sockerfabriker, på det inre och yttre landskapet i Skåne. Dessa verk har visats på institutioner som Moderna Museet (Stockholm), Malmö Konstmuseum (Malmö) och Röda Sten Konsthall (Göteborg). Kalle Brolin har studerat vid Valands Konsthögskola och Umeå Konsthögskola. Han har deltagit i utställningar och biennaler, nationellt likväl som internationellt. Brolin som numera är baserad i Malmö har tidigare bott och verkat i städer som Buenos Aires, Istanbul, London, Berlin, Stockholm, Köpenhamn, Tallinn och Gdansk.

Projektet genomförs med hjälp av medel från Region Gotland. Foto: Kalle Brolin


GOTLAND STORIES 2022

Medverkande konstnärer i utställningen på Fornsalen: Kristina Frank, Nicola Godman, Jonna Hägg, Torbjörn Limé, Juri Markkula, Ina Porselius och Knut Stahle Curator: Angelica Blomhage

Gotland Stories Det finns dominerande föreställningar och egenskaper som tillskrivs Gotland. Tydligast basuneras budskap genom turistbroschyrer och reklamkampanjer, likväl som genom platsmarknadsföring och varumärkesprofilering. Det som förmedlas kan uppfattas som härligt och lockande, men även vara missvisande, inte sällan romantiserande och exotifierande. För boende på Gotland kan bilden kännas främmande och glappet mellan det som målas upp och den verklighet man upplever kan kännas stort.

Gotland Stories ställer frågan om vad som inryms i beskrivningen och kommunikationen av Gotland samt vilka och vems berättelser som inkluderas i det dominerande narrativet. Utställningen försöker genom konstnärers reflekterande perspektiv och mångfacetterade konstverk att vidga, nyansera eller utmana narrativet om platsen. Inte för att göra anspråk på en sann, rätt eller heltäckande bild utan för att aktivt ge uppmärksamhet åt dessa frågor.

I utställningen presenteras alltifrån måleri, fotografi, grafik och skulptur till animation, video och installation. Den övergripande tematiken spänner brett och saxar mellan aktuella ämnen som turism, identitet, representation, hållbarhet, hierarkier, ekonomi, natur, kulturarv, samtid, centrum och periferi.

Projektet Gotland Stories innefattar utöver utställningen på Fornsalen även programverksamhet, mindre utställningar och konstprojekt på offentliga platser eller i andra rumsligheter runtom på ön perioden juni-december 2022. Gotland Stories kommer att vara ett återkommande inslag i Gotlands Konstmuseums utställningsprogram och därmed fortsätta att flerfaldiga perspektiven. Projektet har fått stöd av Kulturenheten, Region Gotland.
Visas på Fornsalen 11/6–6/11 2022


SKYLTFÖNSTRET Pia Ingelse 26/11 – 15/1 2022 i Fornsalens skyltfönster

I begynnande julskyltning, som en del av projektet Gotland Stories presenterar Gotlands Konstmuseum Pia Ingelses oljemålning Systrar i skyltfönster.

Verket som målats för över tjugo år sedan föreställer konstnären själv och hennes yngre syster, där de står likt två dockor i ett skyltfönster.

Deras klänningar bär på mönster med bilder hämtade från familjealbumet, från uppväxten i Norrlanda på Gotland. På lillasysters klänning är det tidigt 1980-tal och fest hemma i vardagsrummet, medan Pias klänning visar ett minne från den gemensamma resan till Öland. Tematiken för målningen skulle kunna vara glädje och nostalgi, men bottnar i stället i konstnärens mörkare barndomsminnen.

Genom verket, där de står i ett skyltfönster, förflyttar Pia Ingelse det personliga ut i offentligheten i flerfaldig bemärkelse. Utifrån en ambivalens av att både vilja visa och dölja, riktar hon strålkastaren på det som skaver.

Målningen visas i museets skyltfönster mot Strandgatan 14, Visby till och med 15 januari 2022.


KOM TILL HAVSFRUN Nicola Godman 2022
Som en del av Gotlands Konstmuseums projekt Gotland Stories, presenterar konstnären Nicola Godman sitt videoverk Kom till Havsfrun på regionens monitorer i ankomsthallarna på hamnterminalen och flygplatsen i Visby samt på Turistbyrån till 6/11 2022. Verket är helt nyproducerat och specifikt skapat för att visas på dessa platser och i detta sammanhang.

Människor anländande till Visby möter svarta tv-monitorer med texten Välkommen till livet på ön. Här ronderar tysta videoklipp om det ljuva livet på Gotland samt information om att spara vatten och hur sjukvård vid behov kan sökas.
Nicola Godmans videoverk Kom till Havsfrun HD Video (1:30 min) inleds med en vacker strandbild från ovan och kanske är det ännu ett marknadsföringsklipp. Ordet Kom ses ifyllt av vatten och kameran rör sig mot havet. Havsfrun, skriver folklivsforskaren Ulf Palmenfelt, “kan kanske också ses som en sinnebild för havet: ibland förföriskt lockande och ibland obarmhärtigt livshotande.”
I en kort film undersöker Nicola Godman den lockande och sensuella karaktär av landskapsbilder som ofta syns i marknadsföring och film, och använder sig av rörlig bild från bildbanker som hon kombinerar med text. I videon möts vi av förföriska bilder av havet, där det romantiskt lockande får en farlig vändning.

Kom till Havsfrun
av Nicola Godman ingår i projektet Gotland Stories, i regi av Gotlands Konstmuseum som vill vidga, utmana och leka med den schablonartade och förenklade bilden av Gotland. Projektet innefattar konstverk, utställningar och program på olika platser och i olika rumsligheter på Gotland under 2022. Projektet har fått stöd av Region Gotland.

Konstnären Nicola Godman är född 1989 i Rute, Gotland och idag baserad i Stockholm. Genom sitt konstnärskap undersöker hon plats och identitet utifrån olika positioner och perspektiv. Hennes verk innehåller ofta berättande inslag och kombinerar utgångspunkter som nutid och dåtid, lokalt och globalt, dokumentärt och fiktivt. Godman arbetar främst med fotografi, video, ljud, text och installation. Godman medverkar även i Gotland Stories, grupputställningen som visas på Fornsalen. Där visar hon videoverken The Spirit, The Lamp & The Permanent Inhabitant samt The Girl in the House to your Left.


GOTLAND STORIES ENHOLMEN: 3-4/9 och 10-11/9 2022

BESVÄRLIGA MAMMOR Birthe Jørgensen 2022

Utställningen visas i fästningen Östra Batteriet på Enholmen, en plats som spelat en viktig roll för Gotlands försvar under flera hundra år. Fästningen erbjuder en utställningsmiljö med en suggestiv arkitektur, militärhistoriska spår och närvaro av naturen. Platsens dynamik både förstärks och kontrasteras genom Jørgensens utställning bestående av en träskulptur och en omslutande ljudinstallation.   

Skulpturen, en kvinnlig figur med känslosamt anlete och nedsänkt blick ser ut att vara djupt begrundande. Hennes ansiktsuttryck, hållning, mönster- och färgsättning refererar till modersfigurer från olika kulturer, religioner och myter från olika tider. Den omgivande ljudinstallationen är komponerad av brittiska ljuddesignern Steve Chadwick. Installationen sammanför rösten från den sjungande gotländska operasångaren Tilde Rödland och ett bullrande industriljud från Cementas fabrik i Slite.  

Besvärliga mammors tematik har uppstått utifrån den danskfödda konstnärens personliga erfarenhet av att flytta från Glasgow i Skottland till Slite på Gotland. Kärnan består i komplexiteten som hon upplevde i att vara medveten om världsproblemen och bli granne med en fabrik samtidigt som hon blev mamma för första gången. Genom utställningen vill Jørgensen erbjuda sina medmänniskor en stilla kontemplation i de oroväckande och komplicerade tider vi lever i, med klimatförändringar, pandemi och krig i vårt närområde.  

Konstnären Birthe Jørgensen är född i Danmark och idag bosatt i Slite på Gotland. Hon arbetar återkommande med skulptur, ljud, text och installation. Hon är en väletablerad konstnär i förra hemlandet Skottland och har ställt ut i ett flertal länder. I Skottland arbetade hon även som lärare på The Glasgow School of Art.  

Besvärliga mammor ingår i projektet Gotland Stories, i regi av Gotlands Konstmuseum som vill vidga, utmana och leka med den schablonartade och förenklade bilden av Gotland. Projektet innefattar konstverk, utställningar och program på olika platser och i olika rumsligheter på Gotland under 2022. Projektet har fått stöd av Region Gotland och Statens Kunstfond, Danmark. Besvärliga mammor genomförs i samarbete med Slite Utveckling, och Jørgensens research har stötts av Slite Industrimuseum, Dr. Stephanie De Roemer och International Network for Contemporary Archeology Scotland. 

Plats: Utställningen visas i Östra Batteriet, en fästning och militärhistorisk plats på Enholmen, strax utanför Slite.
Tid:
3/9, 4/9, 10/9 och 11/9 kl. 11.30-15.30 2022

Besvärliga mammor ingår Gotlands Konstmuseums projektet Gotland Stories som vill vidga bilden av Gotland. Projektet innefattar konstverk, utställningar och program runtom på Gotland under 2022.


EMMA HANQUIST REFLEKTERAR
Genom en serie bilder reflekterar den framstående illustratören Emma Hanquist kring sin hemö Gotland. Bildserien ingår i projektet Gotland Stories, i regi av Gotlands Konstmuseum som vill vidga, utmana och leka med bilden av Gotland.


KONSTKAVLE 2022
Under året kommer fyra konstnärer på Gotland ställa ut i den nya utställningsserien ”Konstkavle”. Genom en stafettmetod lämnas urvalsprocessen över till konstnärerna själva. Konstkavle presenteras på initiativ av konstutvecklaren på Gotland.

28/1–20/2: Birthe Jørgensen
25/2–20/3: Jessica Lindgren Wu
6/5–29/5: Victoria Einarsdotter
26/8–18/9: Angela Brignone Duckert


Tidgare utställningar


Här hittar du länk till inbjudan till HANSEartWORKS i Gdansk 2024 >>

Tillgänglighet

Parkering
Närmaste parkering för funktionshindrade ligger på Strandgatan vid Packhusplan.

 

Gård & entré
Byggnaden ligger i en backe, så innergården har en lutning. Från Strandgatan till Fornsalens entré är den dock måttlig. Caféet når man lättast genom entrén, via rampen. Vill man sitta utomhus, finns en dörr uppe vid caféets kassa och en ramp utvändigt längs med byggnaden.

 

Ta sig runt
Utställningarna ligger i tre plan i en U-form, med två olika hissystem. Hela museet utom nedre källarrummet kan nås med rullstol och barnvagn via ramper och hissar. I entrén kan du få en plankarta som hjälp för orientering.

 

I kapprummet går det bra att parkera barnvagn om så önskas.

 

Vid entrén samt på andra våningen hittar du handikapptoalett med skötbord.

 

I Bildstenshallen precis innanför entrén finns bärbara fällstolar att hämta för den som vill kunna sitta ner i utställningarna.

 

Lättlästa texter
I våra utställningar har vi texter på tre nivåer: korta och lättlästa texter på väggarna, utökade texter vid föremål och fördjupning på skärmar.

 

Utställningarna Bildstenshallen, Medeltidens Gotland, Skattkammaren och Skepp & skoj är översatta till engelska.

 

För hörselskadade
Hörslinga finns i Sävesalen, vår föreläsningssal. Vid visningar med våra guider används ett portabelt högtalarsystem.

 

För synskadade
Förstoringsglas finns vid några montrar i Skattkammaren.

 

Alla nödutgångar är markerade med godkända EXIT-skyltar.

 

Ledsagare eller assistent till gäst med funktionsnedsättning har fri entré. Ledsagarintyg ska visas upp.

 

App
I appen Gotlands Museum guidas du genom utställningarna i din egen mobiltelefon.

Evenemang:

Öppet:

Öppet maj-september: 10-18.
Oktober-april: 11-16.
Obs! Tisdagen 9 april stänger utställningarna på Fornsalen kl 14:00 på grund av programverksamhet. Museibutiken håller öppet som vanligt till kl 16:00.
At Tuesday, April 9, the exhibitions at Fornsalen close at 14:00 O´clock due to program activities. The museum shop is open as usual until 16:00.

Entré:

Vuxen: okt–april 120 kr. maj–sept 180 kr.
Student: okt–april 90 kr. maj–sept 140 kr.
Under 19 år: fri entré
Fornvän: fri entré
Ledsagare eller assistent till gäst med funktionsnedsättning har fri entré. Ledsagarintyg ska visas upp.

Telefon: 0498-29 27 00

Kontakt:

Verksamhetsansvarig Konstmuseet

Adress:
Gotlands Museum
Strandgatan 14
621 58 Visby

Skrolla till toppen