Vision och uppdrag

Gotlands Museums vision är ”Museum för alla”. Oavsett ålder, kön, funktionsvariation, etnisk eller kulturell bakgrund ska museets besökare få goda upplevelser med möjlighet till reflektion och kreativitet.

I museets uppdrag ingår att:

  • tillgängliggöra verksamheten regionalt
  • vara en möjliggörare för Gotlands övriga aktörer
  • sörja för att verksamheten håller hög kvalitet och bidrar med konstnärlig utveckling och förnyelse
  • i förekommande fall tillhandahålla främjandeverksamhet genom huvudmannaskap för kulturkonsulenter.

Oberoende arena
Med utgångspunkt i konst, natur- och kulturarv är vi en oberoende arena för demokratiska samtal och diskussioner. Detta för att utmana invanda tankar och värderingar.

Besöksmål
Gotlands Museum är det mest besökta regionala museet i Sverige, är ett av Gotlands största besöksmål och en stark aktör i besöksnäringen på Gotland. Gotlands Museum, inklusive Visbys ruiner, har över 300 000 besökare årligen, varav cirka en fjärdedel är barn och unga. På besökssidan Tripadvisor har Gotlands Museum flera år i rad utsetts till ett av de populäraste museerna i Sverige.

Driver museisamarbeten
Vi är en central och drivande aktör i museisamarbete på Gotland och i Östersjöregionen.

För dig
Vi är till för dig. Det är för dig, dina barn och alla andra som vi driver verksamhet – oavsett om det handlar om byggnadsvård, insamling av föremål eller utställningsverksamhet.

Ladda ner Gotlands Museums Strategier 2018-2022 här >>

Skrolla till toppen