Tjära på Gotland

Syftet med projektet är att öka kvaliteten på den gotländska tjäran gällande metoder för bränning och applicering.

Dessa aktiviteter har genomförts inom projektet:

  • arkivstudier
  • temperatur- och flödesmätningar i gotländska såiden för att kunna jämföra med norska forskningsresultat
  • försök med att skapa tjärved, randbarkning av ungtallar, s.k. katning för att öka råvarutillgången
  • uppstrykningsprover på provtak vid Norrbys kulturreservat.

Resultat
Rapporten Tjära på Gotland 2017 >>
Rapporten Metoder för bränning och smörjning av tjära, 2018 >>
Rapporten Metoder för bränning och applicering av tjära, 2019 >>
Rapporten Metoder för bränning och applicering av tjära, 2020 >>
Rapporten Metoder för bränning och applicering av tjära, 2021 >>
Slutrapport: Metoder för bränning och smörjning av tjära 2017-2022 >>

Samarbete
Visby stift, Almi Gotland/projektet Gotländskt kärnvirke, Nätverket för byggnadsvård på Gotland, Ardre hembygdsförening, Östergan Gammelgarns hembygdsförening, Nätverket för tjärbrännare på Gotland, Nordic Tar Network.

Finansiering
Länsstyrelsen i Gotlands län 7:2-medel för kulturmiljöer. Från och med 2019 kommer projektet att finansieras genom Kyrkoantikvarisk ersättning.

Projekttid
2018–2022

Skrolla till toppen