Fornvännerna

Styrelse & hedersmedlemmar

Styrelse

Av Länsstyrelsen utsedda

Landshövding Anders Flanking, ordförande

Peter Molin, suppleant

 

Av föreningen utsedda

Mariette Nicander, vice ordförande

Kjell-Åke Nordström, ledamot

Petter Rimfors, ledamot

Neil Price, ledamot

Torsten Flemming, suppleant

Hanna Wiman, suppleant

 

Av Region Gotland utsedda

Anita Klingvall, ledamot

Charlotte Andersson, ledamot

Inger Harlevi, ledamot

Mats Engström, ledamot

Jonathan Carlsson, suppleant

Peter Dolk, suppleant

 

Övriga

Susanne Thedéen, föredragande sekreterare

Jenny Westfält, protokollförare

Per Widerström, personalrepresentant

Madeleine Hasselberg, ekonomi och personal

 

Hedersmedlemmar

Christina Andersson, Båstad

Peter Berghaus, Münster, Tyskland

Jan Brunius, Visby

Åke G Sjöberg, Visby

Majvor Östergren, Fårö