Museitjänster

Bild av utställning

Museiutveckling

Vi hjälper andra museer med utvecklingsfrågor.

 

Det kan handla om att utveckla en utställning eller hela museet, tips kring marknadsföring eller ägandeformer – eller projektidéer som ska få fastare former.

 

Anlita oss!

Vi kan projektleda och genomföra förstudier och projekt för att utveckla er publika verksamhet.

 

Kontakt

Hör av dig för mer information:

Kontakt

 

Senast uppdaterad: oktober 3, 2019