Förlag

Bild av böcker i butik

Om förlaget

Fornsalens förlag ger ut litteratur inom museets olika ämnesområden, alltid med en koppling till Gotland. Betoningen ligger på kultur, natur, historia och arkeologi. 

 

Förlaget hanterar hela produktionskedjan från avtal, redigering, formgivning och tryck till marknadsföring och distribution.

 

Har du ett manus som du tror skulle vara intressant för oss? Läs mer under Manus.

 

 

Kontakt

Förlagsredaktör/förläggare

Cathrin Emdén, tel 0498-29 27 38

 

Landsantikvarie/Museichef 

Lars Sjösvärd, tel 0498-29 27 04, 070-348 40 69