Museichefens blogg

Susanne talar på museernas vårmöte

Vårmöte i Södertälje om digitalisering och kulturarvsproposition

Den här veckan har jag och flera av museets medarbetare deltagit i det årliga vårmötet för Sveriges alla museer. Temat för mötet var digitalisering och nästan 600 personer hade samlats i Södertälje för att diskutera, utbyta erfarenheter och inspireras av andra museer.

 

Vårmötet inleddes med att utmärkelsen Årets museum delades ut. Gotlands Museum var ett av tre nominerade museer. Vi fick i en paneldiskussion med de två andra nominerade museerna, Armémuseum och Prins Eugens Waldemarsudde, möjlighet att lyfta fram varför just Gotlands Museum var en av de nominerade. Utmärkelsen gick till Prins Eugens Waldemarsudde, eller Allkonstverket. Stort grattis från oss på Gotlands Museum!

 

Temat, digitalisering, diskuterades både utifrån samhällets utveckling i stort och utifrån behov och utveckling inom museisektorn. Det som var tydligt var att flertalet centralmuseer har kommit betydligt längre i sin digitalisering än många regionala och kommunala museer som i stor utsträckning befinner sig i fasen digitisering och inte har kommit till fasen digitalisering ännu.  Digitalisering är en viktig fråga för Gotlands Museum och hittills har vi framförallt prioriterat att digitalisera våra samlingar.  

 

Förutom digitaliseringsfrågorna var ett stort samtalsämne på vårmötet kulturarvspropositionen som riksdagen ska fatta beslut om inom kort. I propositionen finns förslag om en helt ny museilag där museernas uppdrag med publik verksamhet och samlingsförvaltning skrivs fram. Dessutom innehåller lagen en formulering om att museerna ska bidra till forskning och kunskapsuppbyggnad. I lagen slås också fast att museerna är oberoende kunskapsinstitutioner genom den lydelse som säger att museerna ska ha bestämmande inflytande över verksamhetens innehåll. Det är Riksantikvarieämbetet som får ansvaret för museifrågorna – ett klokt val!