Museichefens blogg

Visbys innerstad från ovan.

Välkommet initiativ kring ny handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby

På regionstyrelsens sammanträde förra veckan fanns som första ärende på dagordningen frågan om att ta fram en ny handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby. Visby har stått med på Unescos världsarvslista sedan 1995 och handlingsplanen är ett obligatoriskt dokument. Den ska finnas för att säkerställa det så kallade världsarvsvärdet (outstanding universal value) enligt Världsarvskonventionens riktlinjer. Den senaste handlingsplanen är från år 2003 och har alltså snart femton år på nacken. Det är nu hög tid att påbörja arbetet med en ny handlingsplan så att Världsarvskonventionens krav om en uppdaterad handlingsplan för världsarvet uppfylls.   

 

Man kan inte nog understryka betydelsen för både Visby och hela Gotland av att vara ett världsarv.  Och att världsarvssamordnaren numera är placerad på Regionstyrelseförvaltningen är en klar signal om frågornas centrala betydelse. Världsarvsfrågorna är förstås viktiga för oss på Gotlands Museum också. De är det ur tre olika synvinklar: Vi kan bidra med den byggnadsantikvariska kunskapen kring ruiner, ringmur och bebyggelse, vi arbetar med möjligheterna men också utmaningarna som besöksnäringen står inför och vi ser världsarvet som en plats för lärande i våra skolprogram. Ytterst handlar det om Gotlands Museums grunduppdrag att vårda och bevara men också bruka och utveckla vårt gemensamma kulturarv. Därför ser vi fram emot att bidra med vår kompetens i framtagandet av den nya handlingsplanen.