KONSTMUSEET

Bild av en konstutställning med rosa träd

Utställningar

Konstmuseets utställningar baserade på vår samling, Tyra Lundgren och Drömmen om Gotland, togs ned i februari 2019 för restaurering. Tyra Lundgrens reliefer visas i Sävesalen, Fornsalen, från och med januari 2020. Övriga konstverk förvaras tills vidare på Magasin Visborg tills lämpliga lokaler för dessa verk hittas.

 

Kommande utställningar
Under våren presenteras två elevutställningar med fotografi och textila verk från Gotlands Folkhögskola. I sommar visas utställningen Leva Livet med konstnärerna Emma Hanquist, Ina Porselius och Anna-Karin Rasmusson, som handlar om människors relationer och villkor i dagens samhälle.