Forskning & kunskap

Metoder för bränning och smörjning av tjära

Syftet med projektet är att öka kvaliteten på den gotländska tjäran gällande metoder för bränning och applicering. Dessa aktiviteter har genomförts inom projektet:

 

  • arkivstudier
  • temperatur- och flödesmätningar i gotländska såiden för att kunna jämföra med norska forskningsresultat
  • försök med att skapa tjärved, randbarkning av ungtallar, s.k. katning för att öka råvarutillgången
  • uppstrykningsprover på provtak vid Norrbys kulturreservat.

 

Resultat

Rapporten Tjära på Gotland 2017

Rapporten Metoder för bränning och smörjning av tjära, 2018

Rapporten Metoder för bränning och applicering av tjära, 2019

Rapporten Metoder för bränning och applicering av tjära, 2020

 

Samarbete

Visby stift, Almi Gotland/projektet Gotländskt kärnvirke, Nätverket för byggnadsvård på Gotland, Ardre hembygdsförening, Östergan Gammelgarns hembygdsförening, Nätverket för tjärbrännare på Gotland, Nordic Tar Network.

 

Finansiering

Länsstyrelsen i Gotlands län 7:2-medel för kulturmiljöer. Från och med 2019 kommer projektet att finansieras genom Kyrkoantikvarisk ersättning.

 

Projekttid

2018–2024.

 

Kontaktperson

Frode Falkenhaug, slöjd- och formkonsulent

frode.falkenhaug@gotlandsmuseum.se