Projekt & uppdrag

En grupp utför tjärbränning.

Tjära på Gotland

Det vilar något tidlöst över tjärbränning. Tjäran binder samman förr och nu. Kring såidet förenas skogens mystik med händelser för länge sedan. De gutniska uttrycken runt tjäran blir en del av ett kulturarv och en identitet viktig att bevara.

 

Nordisk byggnadsvård har på senare tid börjat intressera sig mycket kring metoderna för traditionella tjärbehandlingar av kulturbyggnader i trä. Norge har tagit många initiativ inom detta kunskapsfält med stavkyrkorna, och i synnerhet taken, som utgångspunkt. Projektet Tjära på Gotland kom till för att undersöka om samma metoder för tjärbränning och tjärsmörjning har använts på Gotland. Arbetet har också bidragit till ett värdefullt nätverkande med tjärbrännande hembygdsföreningar och andra såideslag på Gotland. Genom projektet har Gotlands Museum också kunnat knyta an till Nordic Tar Networks nätverksträffar och den kompetens som finns inom detta nätverk.

 

Ladda ner rapporten för projektet Tjära på Gotland