Fornvännerna

Bild av guldmynt

Stöd oss!

Med ditt stöd har vi möjlighet att fortsätta vår verksamhet med att tillgängliggöra vårt kulturarv.

 

Vi tar emot gåvor och donationer med stor glädje! Det är delvis tack vare sådana som vi har en så bred och rik verksamhet.

 

Museigårdarna Norrbys, Petes och Kattlunds samt Tyra Lundgren-utställningen är exempel på gåvor som kommit föreningen tillgodo genom till exempel arv.

 

Har du föremål, fastigheter eller kapital som du vill donera?

Alla gåvor är lika viktiga, stora som små. Varmt tack för ditt engagemang!

 

Föreningen Gotlands Fornvänner

Genom att bli medlem i Föreningen Gotlands Fornvänner stöttar du Gotlands Museums verksamhet samtidigt som du får flera förmåner.

 

Som fornvän går du in gratis på Fornsalen, Gotlands Konstmuseum och museigårdarna Norrbys, Petes och Kattlunds. Du får dessutom årsboken Gotländsk arkiv samt erhåller 10 % rabatt i våra museibutiker, Fornsalens café & mat och på våra föreläsningar, visningar och vandringar. 

 

Om medlemskap i Föreningen Gotlands Fornvänner

 

Minnesgåva

Hedra minnet av en närstående eller vän genom att skänka en minnesgåva.
Med ditt bidrag stödjer du Föreningen Gotlands Fornvänner och Gotlands Museum.
Vi skickar ett minnesblad med din personliga hälsning till den mottagare du önskar. Gåvosumman anges inte på minnesbladet.

Skicka oss ett mail med dina kontaktuppgifter och uppgifter på vart och när det ska skickas, samt din hälsning. Maila till Katarina Stenius, tel 0498-29 27 07

 

Kontakt

Länsmuseichef/landsantikvarie

Susanne Thedéen, tel. 0498-29 27 04, 070-341 34 38