Stenbergers fond

Bild av Ekeborgs torp på Öland

Referensprojekt

Eketorps borg

Här nedan följer ett utdrag ur ansökan. Här kan du ladda ner hela ansökan i pdf-format:  1949_001 

 

Utdrag

Avhandling med arbetstiteln "Eketorps borg som kulturarvsplats – genusskapande praktiker i forntid och samtid".

 

Avhandlingen behandlar kulturarvsplatsen Eketorgs borg på södra Öland. Under ledning av professor Mårten Stenberger var platsen under 1960-70-talen föremål för omfattande utgrävningar.

 

Trots omfattande forskningsinsatser inom både arkeologi och kulturarvsvetenskap har Eketorps borg aldrig utforskats ur ett tydligt genusperspektiv. Avhandlingens syfte är därför specifikt hur skapandet och brukandet av Eketorp som kulturarvsplats formar och omformar föreställningar om maskuliniteter.

 

Projektet är tvärvetenskapligt och rör sig mellan fälten arkeologi, arkeologihistoria, etnologi samt musie- och kulturarvsforskning.

 

Elin Engström, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet

 

Senast uppdaterad: juni 30, 2016