Stenbergers fond

Bildtext

Stiftelsen Mårten Stenbergers stipendiefond

Fonden kommer av ett arv från professor emeritus Mårten Stenberger samt hans maka Lisa Stenberger. 1973 överlämnades både en penninggåva och en boksamling i samband med professorns bortgång. Boksamlingen omfattande ca 1500 vetenskapliga böcker och ca 4000 särtryck.

 

Delar av fondens avkastning skall användas för främjande av vetenskaplig arkeologisk forskning rörande Gotlands forntid. Anslag kan ges till såväl fältundersökningar som berbetning och publicering.

 

Har du ett projekt som passar in på beskrivningen ovan?
Då kan du söka bidrag från Stenbergers fond.

 

Läs mer under ansökningsprocess.

 

Senast uppdaterad: oktober 3, 2019