Norrbys stiftelse

Bild av stadgar och ordförandeklubba

Stadgar Stiftelsen syskonen E M E Johanssons fond

Tillgångarnas förvaltning

Stiftelsen syskonen Edvin, Marta och Erik Johanssons, Norrbys i Väte Minnesfonds tillgångar förvaltas av Föreningen Gotlands Fornvänners styrelse.

 

Avkastningens användande

Hela avkastningen får användas, i första hand till underhåll och upprustning av vattenkvarnen med tillhörande dammanläggning på fastigheten Norrbys 1:1 i Väte socken, i andra hand till annan kulturell verksamhet i Väte socken, och i tredje hand till annan kulturell verksamhet på Gotland.

 

Styrelsen för Föreningen Gotlands Fornvänner beslutar om utdelning.

 

I förvaltningen av fonden ska alltid delta en representant för Väte socken.

 

Senast uppdaterad: juni 16, 2016